Jubileum generála Františka Peřiny
Autor: Marek Skřipský | Publikováno: 08.04.2006 | Rubrika: Kulturní válka
Ilustrace
Osmého dubna tohoto roku oslaví své pětadevadesáté narozeniny generál František Peřina, žijící legenda československého zahraničního odboje, vynikající stíhací pilot a vlastenec vysokých osobních kvalit. Redakce Euportálu mu přeje mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do dalších let a zároveň by při té příležitosti ráda seznámila čtenáře s jeho osudy.

Osmého dubna tohoto roku oslaví své pětadevadesáté narozeniny generál František Peřina, žijící legenda československého zahraničního odboje, vynikající stíhací pilot a vlastenec vysokých osobních kvalit. Redakce Euportálu mu přeje mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do dalších let a zároveň by při té příležitosti ráda seznámila čtenáře s jeho osudy.

František Peřina se narodil nedaleko jihomoravské Břeclavi. Zpočátku pracoval v První brněnské strojírně jako soustružník, avšak nakonec zvítězil jeho sílící zájem o letectví a tak roku 1929 Peřina nastupuje do Prostějova na Vojenské letecké učiliště. Absolvoval jej v roce 1931 a po krátkém angažmá u nejprve cvičné a posléze pozorovací letky, se stává stíhacím pilotem v rámci olomouckého pluku, kde obdržel hodnost četaře.

Již tehdy si nadřízení všimli jeho pilotního mistrovství, což mu v létě 1937 umožnilo reprezentovat Československo na mezinárodním leteckém mítinku v Curychu. Čeští letci si zde vedli velmi dobře, sám Peřina soutěžil ve třech disciplínách, přičemž skončil na druhém, třetím a čtvrtém místě.

Všeobecná mobilizace československé branné moci ho zastihla u dvaapadesáté stíhací letky na vyškovském letišti.

Ačkoliv po okupaci všech českých zemí v březnu 1939 bylo vojenské letectvo rozpuštěno, Peřina se nemusel obávat o zaměstnání. Zřejmě díky jeho vystoupení v Curychu měl možnost pracovat jako civilní pilot u německé Lufthansy, což by se ovšem neslučovalo s jeho vlasteneckým smýšlením a pevným charakterem. František Peřina tedy volí jinou cestu – Šestadvacátého června 1939 přechází hranici do Polska, odkud se lodí Chrobry dostává do Francie. V Chartres je přeškolen na nový typ stroje a odeslán k jednotce GC I/5 se základnou v Suippes.

Na novém působišti Peřina rozhodně nezahálí a během tří týdnů dosáhne celkem třinácti vzdušných vítězství, když jedenáct německých letadel sestřelí jistě a další dvě pravděpodobně. Takový výkon nemohou přehlédnout ani demoralizovaní a vůči Čechům nedůvěřiví Francouzi a proto je Peřina povýšen na poručíka.

Třetí červen 1940 se stane Peřinovi málem osudným. Jeho Curtiss Hawk je totiž v blízkosti Paříže sestřelen skupinou Messerschmittů a těžce raněný pilot jej se štěstím „posadí na břicho“ Z vojenské nemocnice uprchne – ještě nedoléčený- po čtyřech dnech, neboť hrozí, že padne do rukou postupujícím Němcům. V chaotickém prostředí vyřízené Francie Peřina osvědčí svou ráznost, když zcizí stíhací letoun, na němž doletí do severní Afriky, odkud na lodích Royal Scotsman a David Livingstone šťastně doputuje do Velké Británie.

Zde si ovšem asi nezabojuje tolik, jak by si přál. Díky jeho mimořádnému střeleckému umu je totiž v hodnost nadporučíka zařazen do pilotní školy coby instruktor mladých frekventantů. Britové ví, že Peřina má co učit i skvěle vycvičené anglické piloty.

Přesto však ještě stihne jako příslušník 312. Čs. stíhací perutě jeden německý aeroplán prokazatelně sestřelit a druhý poškodit. František Peřina tedy představuje mezi svými československými kolegy jednu z oněch výjimek, která dosáhla většího počtu sestřelů během francouzské kampaně než při působení v řadách RAF.

Na konci války se tak mohl pochlubit dvanácti prokazatelnými a dvěma pravděpodobnými sestřely, přičemž další letadlo poškodil. S tímto skóre se stal celkově čtvrtým nejúspěšnějším československým stíhačem za druhé světové války. Krom jiného rovněž obdržel vysoká československá, britská a francouzská vyznamenání.

V poválečné republice se opět uplatnil coby instruktor. Na olomoucké letecké škole měl na starost, aby si jeho svěřenci patřičně osvojili střelbu a bombardování. Podobná činnost jej od dubna 1947 čekala ve slovenských Malackách, ovšem nebyl by to František Peřina aby si nenašel čas také pro předvádění letecké akrobacie.

Po „vítězství pracujícího lidu“ byl major Peřina vyhozen z armády a vzhledem k akutní hrozbě zatčení se svou manželkou a kamarádem riskantně odletěl do americké zóny v Německu.

Až do roku 1955 opět sloužil v britském královském letectvu, poté odešel do Kanady a nakonec se usadil v americkém Los Angeles. I zde se člověk od letadel uplatnil, Peřinu zaměstnala firma podílející se na výrobě světoznámých dopravních letadel Boeing 747.

O vřelém vztahu Františka Peřiny k jeho vlasti svědčí fakt, že roku 1993 se natrvalo vrátil do České republiky. Dnes žije v Praze se svou manželkou, s níž před časem oslavil diamantovou svatbu a kde je po něm pojmenována jedna ze základních škol. Sám jsem měl možnost pana generála na vlastní oči spatřit asi před dvěma lety, kdy vystoupil na besedě konané v aule ČVUT.

Marek Skřipský

Vážený pane generále,

Redakce Euportálu nezapomíná na to, co jste v těžkých dobách vykonal pro naši zemi a dovolte, aby Vám popřála k Vašemu jubileu vše nejlepší a mnoho dalších spokojených let Vašeho života.

S úctou

Redakce serveru Euportal.cz


Generál František Peřina