Michal Semín Benu Kurasovi: Ortodoxní židé v Izraeli napadají křesťany. Zde jsou příklady
Autor: Michal Semín | Publikováno: 11.01.2011 | Rubrika: Reakce
Ilustrace
Jen v posledních letech je zdokumentováno mnoho desítek případů, kdy studenti z náboženských škol a příslušníci jiných ortodoxních skupin napadali křesťanská procesí, kamenovali křesťanské věřící po skončení obřadů či ničily kostely a křesťanská centra, zvláště pak sprejováním či malbou protikřesťanských a rouhavých hesel po zdech. Jsou známy případy, kdy se souhlasem místní správy docházelo k organizované konfiskaci a následnému pálení výtisků Nového zákona

Odpověď Michala Semína na otevřený dopis Bena Kurase:

http://www.euportal.cz/Articles/7125-reakce-benjamina-kurase-na-clanek-michala-semina-o-perzekuci-krestanu-ze-strany-muslimu.aspx

 

Vážený pane Kurasi,

jsem rád, že se demonstrace proti pronásledování křesťanů zúčastníte. Stavíte se tak po bok Daniela Lapina, jehož mám tu čest osobně znát, který se jako jeden z mála rabínů zastává i jiných obětí bezpráví, než jen těch z řad židovského obyvatelstva.

Nevím, z čeho usuzujete, že odpor mnoha hinduistů či buddhistů vůči křesťanům je způsoben spíše blbostí než nenávistí. Dosti pochybuji o tom, že k systematickému a mnoho let praktikujícímu vypalování kostelů či vraždění řeholních sester a kněží v Indii stačí jako motiv pouhá blbost. Stejně tomu bude se situací v mnoha indických státech, v nichž je konverze hinduistů ke křesťanství trestným činem. A pokud jde o perzekuci křesťanů v buddhistických státech či státech s buddhistickou většinou, pak Vám k doplnění si informací doporučuji článek známého italského publicisty Sandra Magistera: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/7058?eng=y

Vám ale asi nejspíš hnulo žlučí především to, že jsem se kriticky vyjádřilo na adresu některých ortodoxních židů a státu Izrael. Předpokládal bych, že Vy, jako žid liberální, zaujmete k postojům Vašich radikálnějších souvěrců, majících na politiku téměř každé izraelské vlády významný vliv, objektivnější stanovisko. Jako dlouholetý čtenář deníku Haaretz i jiných izraelských periodik či internetových zpravodajských stránek jsem si nemohl nevšimnout informací o stále častějších útocích na křesťany z řad ortodoxních židů. Jen v posledních letech je zdokumentováno mnoho desítek případů, kdy studenti z náboženských škol a příslušníci jiných ortodoxních skupin napadali křesťanská procesí (http://www.religionnewsblog.com/19900/israel-2), kamenovali křesťanské věřící po skončení obřadů či ničily kostely a křesťanská centra, zvláště pak sprejováním či malbou protikřesťanských a rouhavých hesel po zdech. Jsou známy případy, kdy se souhlasem místní správy docházelo k organizované konfiskaci a následnému pálení výtisků Nového zákona, viz např. zde: http://www.haaretz.com/news/orthodox-jewish-youths-burn-new-testaments-in-or-yehuda-1.246153

Haredi organizace Yad L´Achim a Lev L´Achim nemají nic lepšího na práci, než usilovat o uzavírání křesťanských center a vyhánění křesťanských misionářů z území Izraele. A protože mají mezi ortodoxními židy ve společnosti i ve státních strukturách nemalou podporu, svých cílů zpravidla úspěšně dosahují. I méně do problému zasvěcená česká veřejnost již slyšela o ortodoxní straně Šas, jež je součástí koaliční vlády Benjamina Netanyahua. Má v ní čtyři minstry, včetně klíčového postu ministra vnitra (ten mj. koordinuje politiku vlády vůči náboženským menšinám). Její duchovní vůdce a uznávaná halachická autorita rabín Ovadia Yosef dlouhodobě prosazuje výrazné zpřísnění relativně umírněného zákona proti konverzím, přijatého v roce 1977, a to v tom smyslu, že snaha o konverzi žida ke křesťanství by byla trestána sazbou do 5 let odnětí svobody či peněžitým trestem ve výši 50. 000 šekelů.

Také si o Yosefovi myslíte, že to je jen obyčejný hlupák, který kdyby byl o něco vzdělanější, tak by s křesťany zakládal společně provozované charitativní organizace?

S nemalými potížemi se potýkají mnozí kněží, kterým je administrativní cestou, zpravidla průtahy při vyřizování víz, bráněno ve výkonu pastorační služby v Izraeli, zvláště jsou-li místem jejich působení Izraelem okupovaná území. A tak dále a tak dále.

Diskriminace křesťanů ve Svaté zemi a přímé útoky proti místním křesťanům ze strany ortodoxních židů samozřejmě nijak nezmenšuje moje rozhořčení nad krvavým pronásledováním křesťanů v mnoha zemích s dominující islámskou ideologií. Ostatně právě to bylo hlavním tématem mého původního článku, z něhož jste patrně usoudil, že má skryté antisemitské pozadí. Jako katolíkovi je mi každý rasismus cizí, proto z principu odmítám i antisemitismus, ať už je zaměřený proti Židům nebo proti Arabům.

Korunu všemu jste nasadil přirovnáním mé osoby k nechvalně známému J. Goebbelsovi, a to proto, že jsem mezi více či méně otevřenými nepřátele křesťanství uvedl tzv. jevropejské sekularisty. Tak za prvé – nepoužil jsem výrazu „jevropejští“, ale „jevropeističtí“. Za druhé - lingvistickou inspirací tohoto výrazu není hebrejština, ale ruština. Spolu s Vámi jsem totiž toho názoru, že Evropská unie, její politika i ideologie, se v některých aspektech začínají podobat ateistickému Sovětskému svazu. Ani ve snu by mne nenapadlo, že téma, které mne s Vámi spojuje, použijete k dehonestaci mé osoby.

 

Děkuji za přání do nového roku, i já Vám přeji vše dobré!

 

Michal Semín

/titule EUportal/