Návrh řešení problému DPH u projektů financovaných z programů EU neprošel
Autor: Simona Weidnerová | Publikováno: 01.05.2006 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Všechny politické strany sice mají podporu vědy ve svých volebních programech a nedávno dokonce premiér Paroubek o významu výzkumu a vývoje plameně hovořil na půdě Akademie věd, ale i v tomto konkrétním případě se ukázalo, nakolik je vyslovované míněno vážně. V důsledku tak poslanci ČSSD a KSČM svým hlasováním vzkazují, že je jim milejší okamžitý efekt, tj. odvedení několika desítek milionů DPH do státní kasy, než 1,5 miliardy, které by se jinak mohly do státního rozpočtu (jako výnos z realizovaných projektů) vrátit později.

Předseda výboru pro vědu, kulturu mládež a tělovýchovu PSP ČR PhDr. Walter Bartoš, se pokusil situaci vědeckých institucí ve financování evropských projektů a DPH změnit. Formou poslanecké iniciativy připojil příslušnou formulaci jako tzv. „Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, Sněmovní tisk č. 1185“. Dne 26.4.2006 byl však návrh novely zákona o DPH s pracovním názvem „DPH pro vědu“ společnými silami socialistů a komunistů zamítnut.

Všechny politické strany sice mají podporu vědy ve svých volebních programech a nedávno dokonce premiér Paroubek o významu výzkumu a vývoje plameně hovořil na půdě Akademie věd, ale i v tomto konkrétním případě se ukázalo, nakolik je vyslovované míněno vážně. V důsledku tak poslanci ČSSD a KSČM svým hlasováním vzkazují, že je jim milejší okamžitý efekt, tj. odvedení několika desítek milionů DPH do státní kasy, než 1,5 miliardy, které by se jinak mohly do státního rozpočtu (jako výnos z realizovaných projektů) vrátit později.

Návrh novely spočíval v tom, že doplněním nového odstavce do § 81 zákona o dani z přidané hodnoty by se vracela daň z přidané hodnoty z prostředků nenávratné zahraniční pomoci, včetně prostředků na projekty výzkumu a vývoje přicházející ze zdrojů Evropské unie.

Nepřijetím navrhovaného ustanovení tak pokračuje varovný stav, kdy vklad ČR do společného evropského fondu, určeného na financování výzkumu a vývoje v rámci EU, je již nyní větší, než suma prostředků, které se nám formou financování projektů v rámci tzv. Šestého rámcového programu (FP6) vracejí. Na základě výsledků hlasování ve Sněmovně lze očekávat, že se tato situace bude nadále dramaticky zhoršovat.

Českým vědcům se vstup do evropských projektů nevyplácí, ředitelé a ekonomové vědeckých institucí tak již nyní dopředu omezují své pracovníky v podávání dalších evropských projektů, protože zkrátka prostředky na úhradu DPH nemají. Současné řešení úhrady DPH na úkor režijních nákladů znamená, že tím chybějí vědeckým ústavům peníze na běžný chod instituce nebo na opravy a údržbu. Vědecké instituce a vysoké školy tak přicházejí o významný zdroj financování, který je v západních zemích hojně využíván. Vytváří se tím paradoxní stav, kdy méně rozvinuté nové země EU financují výzkum v rozvinutějších zemích!

Celková vrácená DPH za celý 6. rámcový program EU by představovala pouze jednu sedminu ztráty, se kterou na základě dnešního rozhodnutí poslanců bude nyní muset Česká republika za svou nízkou účast v 6. rámcovém programu vyrovnat.

Čeští vědci asi málo pláčou.

www.isea-cz.org