Komise zahájila proti ČR již 246 řízení pro porušení práva
Autor: Tomáš Břicháček | Publikováno: 02.05.2006 | Rubrika: ShortNews
Ilustrace
Evropská komise zahájila proti ČR za první dva roky jejího členství v Unii už 246 řízení pro porušení práva. V roce 2004 bylo Česko mezi novými členskými zeměmi EU v tomto směru suverénně na prvním místě a odhaduje se, že i podle údajů za loňský rok, si udrží svoje prvenství.

Podle informací ČTK zahájila Evropská komise proti ČR za první dva roky jejího členství v Unii už 246 řízení pro porušení práva. Ve 160 případech byla procedura ukončena tím, že ČR nedostatky odstranila, nebo se věc vyjasnila. Jenom ve 26 případech nám Komise vytkla přímo porušení práva nebo jeho špatné zapracování (implementaci). Ve všech ostatních případech se stížnosti týkaly zpoždění při zapracovávání směrnic.

Z 86 neukončených případů je 63 v prvním stádiu procedury tohoto druhu řízení, které spočívá v zaslání formální upozornění. Do druhého stádia, kdy stát obdrží tzv. odůvodněné stanovisko, se dostalo 19 případů. Ve čtyřech případech, poté, co nezabralo upozornění ani odůvodněné stanovisko, podala Komise na ČR žalobu pro porušení práva u Evropského soudního dvora. Tyto čtyři případy se týkají zpoždění při schvalování zákona o hluku, který prezident Klaus vetoval, dále nedostatků v autorském zákonu a neúplně zapracovaných směrnic o uznávání kvalifikací lékařů a zubařů.

Z údajů Komise vyplývá, že v roce 2004, za prvních osm měsíců po rozšíření, bylo Česko mezi novými členskými zeměmi suverénně na prvním místě pokud jde o počet řízení tohoto druhu zahájených Komisí proti členským státům. Bylo proti ní zahájeno 145 řízení, zatímco např. proti Slovensku 107, proti Polsku jen 49. Odhaduje se, že i podle údajů za loňský rok, si Česko udrží svoje prvenství.

Jestliže ESD shledá, že členský stát nesplnil povinnost vyplývající pro něj ze Smlouvy ES, je tento stát povinen učinit opatření ke splnění rozsudku ESD. V případě, že tak neučiní, může mu ESD na návrh Komise uložit finanční sankce.