Citát Edmunda Burka o rytířství a vlastenectví
Autor: Edmund Burke | Publikováno: 08.05.2006 | Rubrika: Citáty
Ilustrace
…rytířská doba pominula. Nastal věk sofistů, ekonomů a počtářů a sláva Evropy navždy pohasla. Nikdy již nespatříme onu šlechetnou oddanost urozenému stavu a něžnému pohlaví, onu hrdou podřízenost, důstojnou poslušnost, věrnost srdce, které i v porobě oživovaly ducha vznešené svobody. Půvab života, který se nedá získat za peníze, připravenost bránit vlast jen pro ni samu, kolébka mužnosti a heroismu, to vše náleží minulosti!

…rytířská doba pominula. Nastal věk sofistů, ekonomů a počtářů a sláva Evropy navždy pohasla. Nikdy již nespatříme onu šlechetnou oddanost urozenému stavu a něžnému pohlaví, onu hrdou podřízenost, důstojnou poslušnost, věrnost srdce, které i v porobě oživovaly ducha vznešené svobody. Půvab života, který se nedá získat za peníze, připravenost bránit vlast jen pro ni samu, kolébka mužnosti a heroismu, to vše náleží minulosti!

Z knihy Úvahy o revoluci ve Francii vybral LP

Redakce EUportalu.cz by chtěla tento citát věnovat památce generála Františka Peřiny
(viz článek Jubileum generála Františka Peřiny), který pro nás ztělesňuje ideály rytířství a vlastenectví. Čest jeho památce!