Margaret Thatcherová o Napoleonovi, Hitlerovi a evropské centralizaci
Autor: Redakce | Publikováno: 04.06.2006 | Rubrika: Citáty
Ilustrace
O Adolfu Hitlerovi s jeho touhou ovládnout Evropu můžeme plným právem říci, že kráčel v Napoleonových šlépějích. A nacisté hovořili řečí, která nám strašlivě může připomínat dnešní eurofederalisty. V roce 1934 mluvil Hitler opovržlivě o ´změti malých národů´, které je nutné odstranit ve prospěch sjednocené Evropy...

Nacionalismus je často obviňován z toho, že poskytuje záminku k pronásledování národnostních menšin. Ale supranacionalismus by měl být ještě podezřelejší, protože je základem doktríny zotročování celých národů, jak se ukázalo v Evropě. Například habsburská Svatá říše římská na vrcholu své moci v 16. století toužila po vládě nad celým světem. Motto Habsburků se začátečními písmeny A-E-I-O-U (Austria est imperare orbi universo- Rakousku je předurčeno vládnout celému světu) je skvělým shrnutím těchto ambicí. Prakticky se naplnily jen částečně a pomíjivě.

Pak si na dobu ještě kratší-zato mnohem krvavěji a důkladněji-osedlal evropský kontinent Napoleon Bonaparte. A není to jen francoužština, čím Napoleonův plán jednotné Evropy připomíná současnost. Jak kupříkladu prohlásil, k jeho cílům patřilo vytvořit ´Evropu s jednou měnou´. Později prohlásil, že jeho jednotný zákoník, univerzita a měnový systém ´by z Evropy udělaly jednu rodinu. Kdyby se někdo vydal na cesty, neopustil by domov.´ Prezident dnešní Evropské centrální banky by to sotva mohl říct lépe.

O Adolfu Hitlerovi s jeho touhou ovládnout Evropu můžeme plným právem říci, že kráčel v Napoleonových šlépějích. A nacisté hovořili řečí, která nám strašlivě může připomínat dnešní eurofederalisty. V roce 1934 mluvil Hitler opovržlivě o ´změti malých národů´, které je nutné odstranit ve prospěch sjednocené Evropy. Tím samozřejmě nechci říct, že dnešní zastánci evropské jednoty jsou totalitáři, i když nějakou obzvláštní tolerancí proslulí také nejsou.

Z knihy Umění vládnout vybral LP