Pohrdání počatým životem aneb zázrak života čeká na ochranu
Autor: Jiří Karas | Publikováno: 25.11.2011 | Rubrika: Kulturní válka
Ilustrace
Neúcta k prostému přírodnímu faktu, že lidský život začíná početím, přetrvává z doby stalinismu a je živena i moderními ideologiemi spotřební společnosti. „Lidskoprávním“ argumentem potratu často bývá tzv. právo ženy „rozhodnout o svém těhotenství“, přičemž na právo dítěte na život se vůbec nebere zřetel.

Pohrdání počatým životem je nejvážnější problém naší doby. Komunistický potratový zákon z r. 1986 stál život (jen po listopadu 1989) 603 tisíc dětí v různých prenatálních stádiích (číslo z roku 2002).

Zatímco česká populace vymírá tempem 20 tisíc za rok a úbytek lidí v produktivním věku hrozí kolapsem důchodového systému, ročně stále ztrácíme více než 30 tisíc nenarozených dětí.

V posledních dvou letech se v souvislosti s přijetí Deklarace práv počatého dítěte začalo znovu diskutovat o otázkách počátku života.  Počet umělých potratů klesl oproti roku 1993 na třetinu. Ani tyto skutečnosti však nesvědčí o zásadním obratu k lepšímu, protože stále není respektována Listina základních práv a svobod, ukládající chránit lidský život již před narozením. 

Pokles počtu potratů je nesporně pozitivní jev, ale souvisí více se změnou životního stylu, než se změnou vztahu k počatému životu. Velká část občanů totiž vnímá platný potratový zákon také jako závazný mravní předpis. Třebaže zastánci interrupcí tento účinek zákona rádi bagatelizují, dojde-li na rozpor mezi zákonem a Listinou, tvrdě prosazují zákon jako legitimní nástroj tzv.  plánování rodičovství, zatímco Listinu odkazují do pouhé deklaratorní roviny.

čtěte také:

Politické a právní aspekty ochrany počatého života

Potrat- zabitie nenarodeného dieťaťa

Potraty a smrt Evropy

Neúcta k prostému přírodnímu faktu, že lidský život začíná početím, přetrvává z doby stalinismu a je živena i moderními ideologiemi spotřební společnosti. „Lidskoprávním“ argumentem potratu často bývá tzv. právo ženy „rozhodnout o svém těhotenství“, přičemž na právo dítěte na život se vůbec nebere zřetel.

Před těmito problémy stojí zákonodárci i po letošních volbách do Poslanecké sněmovny. Nedávno vypracovaný návrh novely interrupčního zákona sleduje zpřísnění zcela liberální potratové praxe ve třech krocích: snížení hranice potratu „na přání“ z 12 na 8 týdnů, respektování stanoviska otce a souhlas zákonných zástupců v případě nezletilosti. Ani tato vcelku mírná a lékařsky zdůvodněná úprava, která může zachránit desítky životů, není přijímána jednoznačně.

Zatímco zhruba třetina reakcí je souhlasných, druhá třetina je zásadně proti každému zpřísnění, ale je i mnoho občanů, pro něž není přijatelná vůbec žádná interrupce. Proto se nabízí i některé další varianty legislativních úprav, méně přísných i přísnějších. O tom, která z nich bude nejpřijatelnější pro svobodnou, ale také humánní a odpovědnou společnost 21. století, rozhodne nejen odborná diskuse, ale také - a řekl bych, že především - podpora veřejnosti.

Jednou variantou úprav je uzákonění povinné konzultace se sociální pracovnicí, která upozorní na fyzická i psychická rizika interrupce a nabídne veškerou pomoc pro narození dítěte včetně nabídky adopce. Stejnou službu - rozšířenou o vydávání závazných doporučení - může zákon uložit zvláštnímu orgánu sociální péče.

čtěte také:

ODPOVĚĎ NA DESET PROINTERRUPČNÍCH ARGUMENTŮ

Potraty aneb porodnice nebo popraviště?

Potraty aneb Nám, nám narodí se?

Jinou možností může být povolení interrupce jen ve státních zařízeních a povinná úhrada nákladů na léčení neplodnosti po umělém potratu. Do příslušného zákona lze novelou zakotvit také zákaz komerčního využívání tkání uměle potracených plodů.

Konečně existují i dvě varianty zrušení interrupčního zákona. Obě by samozřejmě ponechávaly v platnosti možnost potratu v tzv. krajní nouzi, t.j. při ohrožení života ženy. Prvá z nich by umožnila potrat také v případě incestu nebo znásilnění -obdoba legislativy platné v Polské republice.

Institut krajní nouze (ohrožení života) vychází z platného trestního zákona a byl by jedinou indikací potratu v nejpřísnější variantě (irský model). Než se začne vybírat právní úprava, která bude co nejpřísnější, ale zároveň přijatelná pro všechny skupiny obyvatelstva, musí se křesťansky a humanisticky orientovaní občané rozhodnout pro jednu z nich. A na její uvedení do života pak zaměřit všechny síly.

Máme-li českému právnímu řádu vrátit mravní rozměr, je komunistický potratový zákon první na řadě.

 

Dr. Jiří Karas

 

Immaculata 6/2002

File:Human fetus 10 weeks - therapeutic abortion.jpg

http://www.abort73.com/preview/images/abortion/abortion-08-01.jpg


http://hiyya.files.wordpress.com/2010/01/abortion05.jpg
 

 

http://www.amightywind.com/abortionf/abortion06.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abortion

 

dilation and evacuation

 

 

aborted baby picture

baby burned with saline

a baby dilation and evacuation

This is not a broken doll.  This little boy was one of several third trimester BABIES found in medical waste bags outside a legal abortion center in Houston, Texas, in late 1986. He was 14 inches long, weighed 2 pounds 2 ounces, and was 30 weeks gestation....... 7 MONTHS OLD......when he was killed. This is a precious 4 1/2 month old little girl, burned by saline solution a "doctor" used to abort her. There are 4000 babies aborted each day in America (one every 20 seconds). Abortion is legal through all nine months of pregnancy.
 
This black BABY was aborted on May 11, 1987, at the Michigan Avenue Medical Center in Chicago, Illinois, by the "D&E" (dilation & evacuation) method. By this "procedure" the abortionist uses large forceps to crush the baby inside the mother's uterus and remove it in pieces.
 

aborted baby pictures 

2nd trimester aborted baby
poisoned baby