Proč nacisté a eurooptimisté bojují proti národním státům
Autor: Marek Skřipský | Publikováno: 08.01.2005 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Konec konců na shodné stereotypy myšlení architektů Hitlerovy Evropy a dnešních eurofilů poukazuje i renomovaný oxfordský profesor John Laughland v knize Znečištěný pramen. Co představuje ony společné stereotypy ? Nedůvěra a nenávist v tzv. anglosaský systém,založený na národním státě, principech demokratické vlády a volnotržní ekonomiky. Blíže se těmto otázkám věnují i Atkinson a McWhriter v práci Maastrichtská zrada.

S velkým vypětím duševních sil jsem si v novoročním Právu přečetl článek pana Hanáka nazvaný „Po nich potopa“. Autor se v něm snaží přesvědčit čtenáře o nutnosti přijetí euroústavy a tedy potřebě hlubší evropské integrace, k čemuž využívá prázdných frází i matení pojmů. Pominu teď, že pan Hanák ze mě udělal v mých dvaadvaceti letech dědka. Urážky politických odpůrců se staly klasickou taktikou nové levice na celém světě, kdykoliv propagátorům lepších evropských či multikulturních zítřků dojdou argumenty.

Pojďme raději k podstatnějším momentům článku "...více hranic a více národních suverenit...než aby to neskončilo novým světovým masakrem" píše pan Hanák a šeredně se mýlí. Druhou světovou válku nevyvolal nacionalismus národních států, nýbrž touha německých nacistů vytvořit jimi ovládaný centralizovaný Eurostát, který si naopak kladl za cíl suverenity zlikvidovat či alespoň omezit. V tom jim vydatně sekundovali francouzští kolaboranti z Vichy, mezi nimiž se nacházeli i někteří dnešní eurofilové.

Konec konců na shodné stereotypy myšlení architektů Hitlerovy Evropy a dnešních eurofilů poukazuje i renomovaný oxfordský profesor John Laughland v knize Znečištěný pramen. Co představuje ony společné stereotypy ? Nedůvěra a nenávist v tzv. anglosaský systém,založený na národním státě, principech demokratické vlády a volnotržní ekonomiky. Blíže se těmto otázkám věnují i Atkinson a McWhriter v práci Maastrichtská zrada.

Pan Hanák se rovněž obává, že nepřijetí euroústavy znemožní provádět EU zahraniční politiku. Proč by ji však měla provádět? Společná evropská zahraniční politika je utopií. EU není USA. Je spolkem zemí s odlišnou kulturou, jazykem, zájmy...

Americký pravicově konzervativní vlastenec Pat Buchanan ve své výborné knize Smrt Západu výstižně píše : "Lincoln říkal, že národ drží pohromadě mystické proudy paměti. Zeptejte se však Angličanů...nebo Poláků, zda mají společné mystické proudy paměti s Němci a Rusy."

Pane Hanáku, jaké hodnoty EU vyznává ? Svobodu ? Viděli jsme s jakou vehemencí potírali socialisté a liberálové názory jistého kandidáta na post evropského komisaře. A vzpomeňme jakou míru svobodymilovnosti předvedly orgány EU v "aféře" okolo irského hlasování o Nice. Ve strukturách EU nemá svoboda na růžích ustláno, narozdíl od tzv. represivní tolerance, která je krajně netolerantní ke konzervativně vlasteneckým postojům. Je snad druhou hodnotou eurofederalistů demokracie ? Proč tedy demokratický deficit Unie, spojený se šikanou jednotlivých států ( naposledy Švédska a Belgie)? EU má svůj Den Evropy, spojený se jménem "Otce zakladatele" Roberta Schumana.Je však drženo v tajnosti, že tento "evropský klaďas" se aktivně podílel na mnichovské zradě roku 1938 a poté působil coby vysoký úředník kolaborantské vichystické vlády. Tento člověk má ztělesňovat evropské hodnoty? Takto mohu pokračovat dál. Prznění volnotržních mechanismů, zahlcování nesmyslnými regulemi a směrnicemi atd.

Evropa má budoucnost i bez euroústavy a vlastně i bez Evropské unie. Doufám v zablokování návrhu euroústavy a závěrem bych dal opět slovo Patu Buchananovi : " Bude se...rozhodovat o tom, zda evropské národy přežijí jako nezávislé a svobodné, nebo se promění v provincie evropského superstátu, v němž uplatňování jim vlastního práva na záchranu jejich jedinečné identity bude navždy postaveno mimo zákon."

"Hranice znamenají svobodu" prohlásil "politický dědek" Václav Klaus. "Politický mladík" Jiří Hanák by se nad tím měl zamyslet.

Autor je redaktorm eurokritického serveru http://eu.eportal.cz