Potřebujeme Euroúřad pro pohlavní rovnost?
Autor: Hynek Fajmon | Publikováno: 04.10.2006 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Agresivní šíření levicové feministické ideologie totiž získává čím dál větší podporu ze strany Evropské unie. A není to podpora zdaleka jen myšlenková. Jedná se o soustředěný útok na evropskou legislativu a evropský rozpočet s cílem prosadit tuto ideologii z moci úřední. Součástí tohoto úsilí je mimo jiné i probíhající jednání o zřízení European Institute of Gender Equality t.j volně česky Euroúřadu pro pohlavní rovnost.

Levicové feministické požadavky často vyvolávají u občanské veřejnosti pobavený úsměv. V poslední době ale mnoha normálním lidem začíná tzv. tuhnout úsměv na rtech, protože jde opravdu do tuhého.

Agresivní šíření levicové feministické ideologie totiž získává čím dál větší podporu ze strany Evropské unie. A není to podpora zdaleka jen myšlenková. Jedná se o soustředěný útok na evropskou legislativu a evropský rozpočet s cílem prosadit tuto ideologii z moci úřední.

Součástí tohoto úsilí je mimo jiné i probíhající jednání o zřízení European Institute of Gender Equality t.j volně česky Euroúřadu pro pohlavní rovnost. Ano, to není omyl. Takový návrh je opravdu předložen a má reálnou šanci na schválení. Cílem tohoto návrhu je vytvořit evropský úřad se sídlem ve Vídni, který bude disponovat ročním rozpočtem ve výši 50 milionů euro a má zaměstnávat 130 "genderových euroúředníků".

Evropská unie a její jednotlivé členské státy již nyní mají celou řadu institucí, které mají za cíl hájit občanská a lidská práva jednotlivých občanů. Do souboru těchto práv bezesporu patří i práva a svobody týkající se rovnosti mužů a žen. Tato práva jsou zaštítěna existujícími smlouvami a zákony a také institucemi typu Evropský soud pro lidská práva nebo Evropský ombudsman. To všechno již dávno funguje, ale feministickým aktivistům je to stále málo.

Mnozí poslanci Evropského parlamentu včetně mne nechápou, co bude vlastně předmětem činnosti takového úřadu. Na opakované dotazy přišla odpověď, že to bude "shromažďování a slučování informací v rámci celé EU". Tato odpověď nejen mne neuspokojuje.

Je skutečně smyslem EU zřizovat specializované agentury pro "shromažďování a slučování informací" o skupinových právech? Jsem přesvědčen o tom, že nikoliv. Evropská unie by měla garantovat faktické fungování 4 základních svobod. To se ale zdaleka neděje. To, že je systematicky diskriminováno 70 milionů občanů z nových členských států na trhu práce EU nikoho nevzrušuje, stejně jako skutečnost, že zemědělci z nových členských států dostávají nižší dotace. Na zkoumání informací o této instituční diskriminaci žádné evropské instituty a agentury zřizovány nejsou.

Na imaginární a ideologicky motivované akce typu Evropského institutu pro rovné příležitosti mužů a žen se ale prostředky, zdá se, vždycky najdou. Během podzimu se v Evropském parlamentu ukáže, jaké je v této věci rozložení politických názorů. Poslanci ODS budou zcela jistě hlasovat proti tomuto nápadu.

www.virtually.czVysvětlení hlasování ke zprávě Hiltrud Breyer o vyhlídkách žen v mezinárodním obchodě

Evropský parlament, 28. září 2006, Štrasburk

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

poslanci ODS z České republiky dnes svými hlasy odmítli podpořit zprávu Hiltrud Breyer o vyhlídkách žen v mezinárodním obchodě. Tato zpráva je levicovou feministickou agitací, která nemůže přinést nic dobrého.

Zcela odmítáme tezi o rovnosti pohlaví a všechny požadavky které z tohoto chybného přístupu k lidské společnosti vyplývají. My pohlížíme na lidi jako individuální občany s individuálními právy a svobodami garantovanými státy a nikoliv jako na kolektivní pohlavím determinované skupiny s kolektivními právy.

Rovnost občanů před zákonem je ve všech státech EU již dávno realitou. Všechny ženy i muži mají ve státech EU svobodu a různým způsobem ji dle svého vlastního přesvědčení využívají například i tak, že se více věnují dětem než muži.

Požadavek rovnosti pohlaví je v přímém rozporu se svobodou. Proto v žádném případě nemůžeme podporovat zavádění kvót pro ženy v orgánech akciových společností, jak žádá předložená zpráva. Jsme rovněž na rozdíl od autorky zprávy přesvědčeni o tom, že liberalizace světového obchodu přináší mužům i ženám na celém světě nové příležitosti k uplatnění a větší prosperitu.

Z těchto důvodů jsme hlasovali proti zmíněné zprávě.

Mgr. Hynek Fajmon, člen VR a předseda OS Nymburk a poslanec EP

www.eu.ods.cz