Přejít na standardní verzi portálu

Papež František opět ukazuje svou "lásku a toleranci". Chce zrušit řád sester, které mu nejsou po vůli

Autor odjinud
Publikováno 27.12.2018
Rubrika ShortNews

Téměř všechny členky konzervativního institutu, který se ve francouzských pečovatelských domech stará o staré lidi, oznámily, že požádaly o zproštění řeholních slibů poté, co se Vatikán pokusil je přimět, aby změnily svůj způsob života a svůj řád „zmodernizovaly“.

Podle laických podporovatelů řádu byly sestry obviněny z toho, že se „příliš modlí“, a vizitátorům se také nelíbilo, že nosí tradiční řeholní závoj, který mezi církevní liberální elitou už není v módě. Sestry uvádějí, že jsou obviňovány z „nenormálního autoritářství“, z toho, že mají „příliš tradiční“ smýšlení a jejich lpění na charismatu institutu je projevem „chorobného odporu ke změnám“.

Celkem 34 z 39 členek institutu Malých sester Panny Marie Matky Vykupitele chce z řádu odejít poté, co vatikánské dikasterium odvolalo jejich představenou a pokusilo se jim vnutit trojčlennou „komisi“ nepřátelskou vůči jejich tradičnějším praktikám. Komisaře vede řeholnice a profesorka teologie s nakrátko ostříhanými vlasy, která nenosí hábit, obhajuje Amoris laetitia a podle sester nechápe jejich řeholní charisma. Sestry tvrdí, že jejich protesty proti výběru komisařů a žádost o jiné, kteří by se k jejich charismatu hodili lépe, nebyly vyslyšeny, což je vede k závěru, že ve svém institutu už nemohou uskutečňovat své povolání.

„V průběhu tohoto roku jsme nabyly mravní jistoty, že přijetí apoštolské komisařky by našemu institutu způsobilo vážnou a jistou škodu jak pokud jde o chápání charismatu svěřeného Bohem naší zakladatelce matce Marii od Kříže, tak o způsob jeho prožívání. Mnohokrát jsme navrhovaly řešení a ústupky, aniž bychom kdy dostaly nějakou odpověď. Po poradě s oprávněnými a kompetentními osobami, po mnoha modlitbách a vždy s přáním zůstat dcerami Církve, které chtějí setrvat ve věrnosti a poslušnosti vůči pravdě, se nám zdá, že nemáme jinou možnost než se zříci svých řeholních slibů,“ píší sestry ve veřejném prohlášení ze 7. listopadu. [1] „Proto 34 z 39 sester, které jsou členkami institutu, požádalo Dikasterium pro řeholníky o zproštění slibů,“ dodávají sestry. „Tuto oběť nepřinášíme s lehkým srdcem: přejeme si zůstat v plném společenství s Církví, ale nemůžeme vyjádřit jasněji ani bolestněji, že ve svém svědomí nemůžeme uposlechnout to, co nám bylo uloženo.“

Jak uvádí laická organizace, která jejich věc hájí, sahá původ Malých sester Panny Marie Matky Vykupitele do roku 1939, kdy matka Marie od Kříže založila ženskou kongregaci, která začala jako sdružení věřících a v roce 1989 jí tehdejší biskup z Lavalu Louis-Marie Billé udělil statut institutu zasvěceného života.

Podle francouzského katolického webu Riposte Catholique institut v současné době tvoří čtyři komunity v diecézích Laval a Toulouse, kde provozují pečovatelské domy pro seniory v departementech Haute-Garonne a Mayenne. Rovněž se věnují katechezím a kursům duchovního života pro katolické rodiny a ve svých klášterech poskytují ubytování účastníkům duchovních obnov farností a jiných skupin. Pokud se však nenajde žádné řešení konfliktu, jejich služba katolickým věřícím brzy skončí.

Útočné vizitace

Soužení Malých sester začalo v roce 2016, kdy se lavalský biskup Thierry Scherrer pokusil jeden z jejich pečovatelských domů odejmout sdružení, které je spravuje, přestože taková reorganizace by stála miliony eur a ohrozila finanční životaschopnost zařízení. Sestry byly proti této myšlence, stejně jako správní rada pečovatelského domu, která Scherrerův návrh zamítla.

Biskup Scherrer nařídil kanonickou vizitaci sester, zjevně jako odvetné opatření, a koncem roku 2016 vyslal dva zástupce, kteří měli provést vyšetřování. Výsledkem byla vysoce negativní zpráva zveřejněná v červnu 2017, která hovořila o údajných „problémech řízení“ řádu, proti čemuž se sestry energicky ohradily a vydaly důrazná vyjádření spokojenosti se svými představenými. Sestry nazvaly zprávu „karikaturou“ svého řádu, která vznikla jako „předem připravený rozsudek“ proti nim.

Jak sestry, tak biskup Scherrer pak požádali Svatý stolec, aby spor vyřešil. Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života v září 2017 zareagovala tím, že odvolala generální představenou institutu matku Marii od svatého Michaela a novicmistrovou a poslala je pryč z mateřince.

Kongregace potom jmenovala tři „komisaře“, kteří měli na sestry dohlížet. Sestry je odmítly přijmout s tím, že nejsou vhodní vzhledem k charismatu institutu, a požádaly o jmenování jiných, vhodnějších. Když byla jejich žádost zamítnuta, odvolaly se k Nejvyššímu tribunálu Apoštolské signatury, nejvyššímu soudu Katolické církve. Sestry tvrdí, že tribunál v srpnu rozhodl v jejich neprospěch, aniž by jejich kanonickému právníkovi dovolil předložit argumenty, což sestry kritizovaly jako nespravedlivé.

Nová šéfka: sestra Geneviève Médevielleová, zastánkyně Amoris laetitiabez hábitu

Vatikán se snaží řeholnicím vnutit sestru Geneviève Médevielleovou jako hlavní ze tří komisařů. Médevielleová je řádová sestra, která se obléká jako laička a nosí účes z krátce střižených vlasů bez pokrývky hlavy. Je profesorkou etiky na Katolickém institutu v Paříži a autorkou nedávno vydané knihy Migranti, František a my. Píše články obhajující Amoris laetitia proti „konzervativcům a tradicionalistům“, kteří ji kritizují.

Marcel Mignot, předseda Sdružení na podporu Malých sester Panny Marie, řekl francouzskému listu La Croix: „Malé sestry jsou kárány za to, že se příliš mnoho modlí, a chce se po nich, aby změnily hábit. Chtějí je zmodernizovat a odstřižením od jejich kořenů je přimět k ,vývojiʼ.“

Médevielleová tvrzení, že chce institut transformovat, popírá. Listu La Croixřekla: „Chci je respektovat, ne transformovat! Pokud tam jsou nějaké změny, absolutně se nedotknou jejich charismatu.“

Podle podpůrného sdružení však „komisaři rovněž oznámili všeobecnou koncepci plánu na reformu kongregace. Malé sestry ve skutečnosti jasně vidí vývoj směrem k údajné modernosti, který je čeká a spočívá v postupné trivializaci, pokud sestře Médevielleové dovolí převzít s podporou dikasteria vedení jejich institutu.“

„Médevielleová po jedné schůzce řekla: ,Vůbec se nedotkneme vašeho charismatu, ale spíše způsobu, jak ho žijeteʼ. To vypovídá o všem!“ dodávají laičtí podporovatelé sester.

„Cílem, o nějž se usiluje, není zjistit pravdu a umožnit Malým sestrám, aby pokračovaly ve svém poslání ku prospěchu všech, s úctou k jejich charismatu,“ píše se v prohlášení. „Jediným cílem Říma je dovršit plán biskupa Scherrera: ovládnout institut a přimět ho k vývoji odpovídajícímu [biskupovým] názorům, byť to bylo v rozporu s pravdou, s právem se hájit, nebo byť by to bylo za cenu lží. To přinejmenším odporuje hodnotám, které Svatý otec propaguje, kdykoli promlouvá na veřejnosti.“

Komisaři mezitím trvali na tom, že vizitaci provedou navzdory odvolání sester, a hrozili, že sestry z institutu odstraní, pokud jim odmítnou povolit vstup. Skutečnost, že probíhá odvolací proces proti jmenování komisařů, nevzali v úvahu s tím, že to sestry podle práva nezbavuje povinnosti uposlechnout. Sestry poté ustoupily a vizitaci, která podle všeho potvrdila jejich nejhorší obavy, umožnily.

Zastrašování, výhrůžky a manipulace“

Podle sdružení na podporu sester se komisaři snažili setkat se s každou ze sester jednotlivě a postavit je proti sobě navzájem tím, že jim slibovali významné postavení v novém, reorganizovaném institutu, pokud budou spolupracovat.

„Návštěvy probíhaly pod nátlakem, formou individuálních pohovorů se sestrami, které osamoceně čelily dvěma komisařům… druhý se na základě profilu sester snažil některé konejšit a jiné lákat na ,dobré poziceʼ v budoucí organizaci kongregace… Jako by hlavním cílem této operace bylo vrazit klín do jednoty Malých sester s nadějí, že se je podaří rozdělit, zatímco mezi nimi převládá krásné společenství.“

„Použitá metoda, směs zastrašování, výhrůžek a manipulace, připadala mnoha sestrám jako morální obtěžování,“ dodává sdružení.

Sestry očištěny, Vatikán však odmítá tresty odvolat

Po vizitaci komisařů byla letos v červnu vydána nová zpráva o stavu institutu. Podle sdružení na podporu sester druhá zpráva uznala, že „mnoho významných prvků v první zprávě z kanonické návštěvy v roce 2016, na jejímž základě byly uloženy sankce, neodpovídá skutečnosti.“

„[Komisaři] připouštějí, že sestry tvoří dynamické komunity a že duch, který v nich vládne, je pozitivní. Zdůrazňují jen několik spíše banálních kritik, které se se stížnostmi v původní zprávě nedají srovnat,“ píší podporovatelé sester.

Přestože se však sestry ve druhé zprávě obhájily, bylo jim řečeno, že sankce, které na ně uvalilo dikasterium, zrušeny nebudou. „Sestry jsou ohromené!“ píše podpůrné sdružení. „Nepřestávají dávat najevo své pobouření nad touto scestnou zprávou a žádat spravedlnost, to jest odvolání všech neopodstatněných a ponižujících trestů.“

Sestry si stěžují, že třebaže obvinění, že představené jsou příliš přísné, vyvracejí svědectví samotných sester, sám Vatikán je v jednání se sestrami extrémně autoritářský.

„Představené byly obviněny z ,nenormálního autoritářstvíʼ, jak uvádí první zpráva, ale tady se najednou mává poslušností jakožto povinností, proti níž není odvolání, aniž by se bral ohled na to, co k tomu říká správné svědomí, a aniž by nám někdo někdy v nejmenším vysvětlil objektivní základ všech těchto opatření Říma,“ píší sestry ve svém nejnovějším veřejném prohlášení. „Měří se tedy v této věci dvojím metrem, podle dvojích norem?“

Řeholnice dále píší, že na jeden z jejich domů v jižní Francii se zaměřil arcibiskup z Toulouse Robert Le Gall, který jim zakázal navštěvovat mši v tradiční formě v kapli komunity. Jak se zdá, jde o tentýž dům, jehož sestry se odmítly zúčastnit Le Gallovy mše v místním pečovatelském domě, podle všeho kvůli odchylkám v liturgické praxi. Tento dům se nachází v Castelnau-d’Estrétefonds v departementu Haute-Garonne severně od Toulouse a vede ho sestra Marie-Liesse Laplaceová.

Vatikán posílá ultimátum: podvolte se, nebo budete propuštěny

V září nakonec prefekt Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života kardinál João Braz de Aviz poslal sestrám ultimátum, v němž je žádá, aby sestru Geneviève Médevielleovou přijaly „bezpodmínečně“ jako svou nadřízenou, nebo budou z institutu propuštěny. Velká většina raději požádala o zproštění řeholních slibů, než by se Médevielleové podřídila. Žádná reakce Svatého stolce zatím nebyla oznámena.

Sestry prošly podobnou zkouškou v sedmdesátých letech, kdy se je představitelé Svatého stolce pokusili přimět ke vstupu do jiných institutů. Podle podpůrného sdružení se tehdy postavily na odpor a vyjádřily se, že než by vstoupily do jiného institutu, raději opustí řeholní stav. Jejich kongregace však zkoušku přečkala.

Sestry prohlašují, že na svou situaci chtějí upozornit veřejnost a žádají o pomoc ve svém odporu proti tomu, co pokládají za těžkou nespravedlnost páchanou na institutu a jeho charismatu, jímž je pomoc trpícím na konci života.

Evidentní pronásledování Malých sester ve Francii vzbudilo velkou pozornost a objevilo se v televizi i v tisku. Sestry veřejně podporuje starosta města Saint-Aignan-sur-Roe, kde se nachází jejich mateřinec.

„Je pro mě obtížné tento boj o moc pochopit,“ řekl starosta Loïc Pène listu Haut Anjou. „Sestry mají mou plnou podporu, protože vím, co pro město znamenají. Patří k němu a je v místním zájmu, aby tady zůstaly. Jsem si dobře vědom toho, co nám přinášejí. Kromě toho všechno, co dělají, dělají dobře. Doufám jen, že tento konflikt dopadne dobře a že z něj pečovatelský domov nevyjde oslabený.“

Zástupkyně diecéze Laval stejným novinám řekla, že sestry si své utrpení způsobily samy tím, že odporovaly autoritě Říma. Tvrdila rovněž, že reformní opatření, která se komisaři snaží zavést, se připravovala již několik let.

„Situace je obtížná, to je pravda, natolik, že je teď v rukou Říma. Od počátku jsme se však účastnili úprav a doporučení, vůbec ne konfliktů či křivd,“ řekla mluvčí diecéze Véronique Laratová. „Tyto změny mimochodem navrhovali už biskupové Billé a Maillard, předchůdci biskupa Scherrera. On prostě jen zaujal postoj v kontinuitě s nimi.“

„Sestrám tato situace působí velké problémy v důsledku [jejich] neposlušnosti [a] mnoho lidí trpí,“ dodala Laratová. „Stále vyzýváme ke smíření a k tomu, aby umožnily příchod papežské komisařky jmenované Římem.“

Risposte Catholique v komentáři k hrozícímu zničení řádu v září napsala: „Tyto řeholnice jsou mezi kněžími i lidem všude velmi milovány. Co se stane s přibližně čtyřiceti sestrami, které už jimi nebudou? Co budeme dělat s jejich domovy důchodců, se starými lidmi, kteří v nich žijí, se zaměstnanci, kteří tam pracují? Vidíme zde, jak si bezkrevné diecéze amputují poslední životní síly v jakémsi sebezničení skomírajících církví.“

Františkáni Neposkvrněné zničeni podobným způsobem

Zničení Malých sester Panny Marie Matky Vykupitele se podobá Vatikánem vyvolanému zhroucení Františkánů Neposkvrněné (FFI), kteří se drželi tradičního způsobu komunitního života a používali tradiční latinskou mši svatou podle liturgických knih z roku 1962. Přestože tím nevybočovali z rámce svých zákonných práv podle papežského motu proprio Summorum pontificum, biskup Braz de Aviz a další, kteří na ně hleděli s nevolí, patrně včetně samotného papeže Františka, na jejich řád kvůli této praxi zaútočili.

Stejně jako v případě Malých sester Braz de Aviz vyvolal odvolání představených FFI z jejich úřadů. Zakladatel P. Stefano Maria Manelli byl dokonce v jednaosmdesáti letech v domácím vězení, kde zůstává i po pěti letech. Ostatní představení byli posláni do vzdálených domů řádu.

Podobně byl řádu také ustanoven komisař P. Fidenzio Volpi, který se projevoval nesmiřitelně nepřátelsky vůči charismatu řádu a jeho činnosti obecně. Pod jeho vedením byl úplně uzavřen seminář FFI, stejně jako knižní nakladatelství. Většina bratří odešla a byla inkardinována do jiných diecézí a nejméně 15 klášterů řádu bylo podle dostupných zpráv uzavřeno. Tradiční mše svatá byla dovolena jen na zvláštní povolení komisaře.

Přesně jako v případě Malých sester se také členové FFI nikdy nedozvěděli žádný konkrétní důvod pro vnucení komisaře, až na vágní náznaky, že na vkus vatikánských autorit – patrně včetně papeže Františka, který odvolání členů řádu odmítl přijmout – jsou příliš „tradiční“. Během několika let s kvetoucí a oblíbený františkánský institut stal jen prázdnou skořápkou své bývalé podoby.

Matthew Cullinan Hoffman

Překlad Lucie Cekotová

[1] Celé prohlášení ve francouzštině: https://docs.wixstatic.com/ugd/3da28d_4072640a62c84b69b9228291b086afb1.pdf

https://www.lifesitenews.com/news/conservative-order-of-nuns-on-verge-of-destruction-following-vatican-interv

https://www.riposte-catholique.fr/archives/148293

http://www.hautanjou.com/actualite-13709-des-soeurs-en-mayenne-entrent-en-resistance-contre-vatican.html

https://www.riposte-catholique.fr/archives/147345

1623 čtenářů
Sdílet
facebook icon
twiiter icon
googleplus icon