reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Zednáři podporují Františkovu modlitbu za bratrství

zednari2

Papež František přijal pozvání Vyššího výboru lidského bratrství a zúčastnil se 14. května 2020 dne modlitby. Na něm se shromáždili zástupci všech náboženství, aby prosili Boha za ukončení pandemie koronaviru. Ohledně tohoto účelu se papež při mši 14. května skutečně vyjádřil velmi jasně.

Autor: odjinud | Publikováno: 4.6.2020 | ShortNews | 878 čtenářů

Kardinál Sarah: satan útočí na Eucharistiu čoraz rozšírenejším prijímaním na ruku

hostie

Hlava Vatikánskeho úradu, dohliadajúceho na liturgiu, vyzýva katolíckych veriacich, aby sa vrátili k prijímaniu svätého prijímania na jazyk a pokľačiačky. V úvode novej knihy na túto tému kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, píše:

Autor: odjinud | Publikováno: 3.6.2020 | ShortNews | 967 čtenářů

Emeritní papež Benedikt XVI.: Homosňatky a potraty jsou znamením Antikrista

benedikt2

V tomto kontextu se Benedikt zmiňuje o „Antikristu“. „Před příchodem Krista církev projde závěrečnou zkouškou, která otřese vírou mnoha věřících. Pronásledování, které provází jeho putování po zemi, vyvolá „mysterium iniquiatis“ pod formou náboženského podvodu, který nabídne lidem zdánlivé řešení jejich problémů za cenu odpadu od pravdy. Největší náboženský podvod Antikrista je jeho lžimesianismus, ve kterém člověk oslavuje sebe sama místo Boha, který přišel v těle“.

Autor: odjinud | Publikováno: 11.5.2020 | Kulturní válka | 1624 čtenářů

Papež František obhajoval Jidáše

bergoglio2

„Syn člověka sice jde, jak jest o něm psáno, ale běda tomu člověku, jímž bude Syn člověka zrazen! Tomu člověku by bylo lépe, kdyby se nenarodil!“ To je Boží zatracení Jidáše. Neexistují žádné možné pochyby o jeho věčném zatracení. František však tato slova a posvátnou Tradici odhazuje pryč a s klidným pocitem přichází s vlastními spekulacemi…

Autor: Marian T. Horvat | Publikováno: 8.5.2020 | Kulturní válka | 1429 čtenářů

EXORCISMUS IN SATANAM ET ANGELOS APOSTATICOS JUSSU LEONIS PP. XIII EDITUS

michael_4

Deus, et páter Dómini nóstri Jesu Christi, invocámus nómen sánctum tuum, et cleméntiam tuam súpplices expóscimus: ut per intercessiónem immaculátae semper Vírginis Dei Genitrícis Maríae, beáti Michaélis Archángeli, beáti Jóseph ejúsdem beátae Vírginis Sponsi, beatórum Apostolórum Pétri et Páuli et ómnium Sanctórum, advérsus sátanam, omnésque álios immúndos spíritus, qui ad nocéndum humáno géneri animásque perdéndas pervagántur in múndo, nóbis auxílium praestáre dignéris. Per eúmdem Chrístum Dóminum nóstrum. Amen.

Autor: odjinud | Publikováno: 3.5.2020 | Kulturní válka | 1474 čtenářů

Svatý papež Pius V.

vatikan2

Mnoho dalších důležitějších věcí než tohle se samozřejmě událo během pontifikátu, který skončil 1. května 1572 ničím menším, než vítězstvím u Lepanta, které zachránilo Evropu před Turky. Jméno Pia V. je však obvykle nejvíce spojováno s vydáním Římského katechismu (1566) a Římského misálu (1570), kterými zhmotnil Tridentský koncil. Pius V. si byl vědom svého nedostatku politické zkušenosti a neměl v tomto směru žádné ambice. Jak to píše Pastor: „měl na srdci jen jednu věc – duše“.

Autor: odjinud | Publikováno: 2.5.2020 | Kulturní válka | 921 čtenářů

Najmenej obľúbený historický dôkaz o zmŕtvychvstaní Krista u sekularistov

jesus2

Jedným z nevyvrátiteľných dôkazov o zmŕtvychvstaní nášho Pána Ježiša Krista, s ktorým sa aj najväčší kritickí nekresťania musia zmieriť, je svedectvo židovského historika menom Flavius Josephus, ktorý bol očitým svedkom pamätného vyplnenia proroctva nášho Spasiteľa, súvisiaceho so zničením Jeruzalema roku Pána 70.

Autor: odjinud | Publikováno: 2.5.2020 | Studie | 766 čtenářů

Hroutí se globalizovaný svět, svět deformovaný projekty Billa Gatese a jeho přátel, a tyto síly přes všechno úsilí tomu nejsou schopny zabránit

NWO

Měla by na prvním místě ukázat, že se hroutí globalizovaný svět, svět deformovaný projekty Billa Gatese a jeho přátel, a tyto síly přes všechno úsilí tomu nejsou schopny zabránit. Konec tohoto světa, syna revoluce byl oznámen ve Fatimě, ale horizont, který máme před sebou, není hodina konečné diktatury antikrista, ale neodvratného triumfu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, který předcházejí tresty oznámené Madonou, pokud se lidstvo neobrátí.

Autor: Roberto de Mattei | Publikováno: 29.4.2020 | Kulturní válka | 1657 čtenářů

Koronavirová krize ukazuje skutečnou míru liberalismu papeže Františka

bergoglio2

Výroky v článku na Vatican News následují po vyjádřeních papeže Františka ve stejném duchu. O odpovědnosti papeže při trestu koronaviru jsem hovořil již 31. března. Zmínil jsem, že papež František prohlásil, že koronavirus není Boží trest, ale spíše odplata přírody za to, že jsme se nestarali o životní prostředí.

Autor: odjinud | Publikováno: 28.4.2020 | Kulturní válka | 1155 čtenářů

Braní jména Božího nadarmo

hostie

Kdo zneuctívá jméno Boží? 1) kdo je vyslovuje lehkomyslně, ve hněvu nebo neuctivě; 2) kdo hříšně přísahá, 3) kdo učiněný slib ruší.“

Autor: odjinud | Publikováno: 26.4.2020 | Kulturní válka | 1264 čtenářů

Italský arcibiskup: Zkušenost těchto dnů ukázala, že EU je rozpadlý fantom

No EU

Zkušenost těchto dnů ukázala, že EU je rozpadlý fantom. Mezi státy vznikly spíše egoistické disputace než spolupráce, Itálie zůstala osamocena a opuštěna, Evropská komise zasáhla pozdě a Centrální evropská banka zasáhla špatným způsobem. Za epidemie se každý stát uzavřel sám do sebe. Zdroje potřebné pro Itálii, aby se vyrovnala s virem, které by za jiných okolností vyřešila devalvace měny, nyní závisí na rozhodnutích Unie, od které je musí vyžebrat.

Autor: odjinud | Publikováno: 21.4.2020 | Politika | 1361 čtenářů

Arcibiskup Lenga o zbabělých biskupech a kněžích za koronaviru, kteří opustili Boha i věřící a kráčí do věčného ztracení

kardinal

Arcibiskup Lenga o zbabělých biskupech a kněžích za koronaviru, kteří opustili Boha i věřící a kráčí do věčného ztracení

Autor: odjinud | Publikováno: 19.4.2020 | Video | 1631 čtenářů

Pokud dle příslušné světské autority určité shromáždění lidí hrozí nákazou nemoci, není žádné rozumné překážky, aby to církevní autority neuznaly za oprávněný důvod omlouvající nedělní povinnost

lekar

Pokud tedy podle mínění příslušné světské autority určité shromáždění lidí hrozí nákazou a rozšířením nemoci, není žádné rozumné překážky, aby to církevní autority neuznaly za oprávněný důvod omlouvající nedělní povinnost, v opačném případě by se mohli věřící vystavit škodě na zdraví a utrpělo by tím i obecné dobro společnosti.

Autor: Martin R. Čejka | Publikováno: 15.4.2020 | Zamyšlení | 930 čtenářů

Bergogliova válka proti všemu katolickému... Vyšlo Te Deum 1/2020

Ježíš

Martin R. Čejka – Poznámky z doby koronaviru P. Pio Pace – Querida Amazonia, projekt laické církve Christopher A. Ferrara – Bergogliova válka proti všemu katolickému P. Roger-Thomas Calmel OP – O Církvi a papeži Roberto de Mattei – „Anděl Páně“ ‒ modlitba křesťanského bojovníka Mike Steil – Poselství z Getsemanské zahrady

Autor: odjinud | Publikováno: 13.4.2020 | ShortNews | 806 čtenářů

Kristovo zmrtvýchvstání a jeho praktické důsledky

jesus2

První závěr: pokud nás potká neštěstí hříchu, který v naší duši usmrtí život milosti, pamatujme, že je možné opět povstat do života milosti a že máme povinnost o něj skrze pokání usilovat. Jako Kristus nezůstal v hrobě, tak ani my nemáme zůstávat ve stavu duchovní smrti způsobené hříchem.

Autor: odjinud | Publikováno: 12.4.2020 | Kulturní válka | 1069 čtenářů

1329 článků (89 stránek)
1 | 2 | 3 | Další    Přejít na stránku 
Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Je třeba uznat, že se mladá garda protiruských aktivistů, tvořících u nás páteř páté kolony, neobyčejně činí. Není dne, kdy by „modré košile“ nepřišly s novou provokacíBaru v pokrokové Británii asi nevydají licenci na alkohol kvůli blízkosti mešity. Alkohol podněcuje k islamofobiiRiaditeľky Plánovaného rodičovstva prísažne priznávajú, že predávali potratené detské teláBez Vás nepřežijeme...Kdo připravil drancování amerických měst?

euServer.cz

Uvažoval jste o tomhle někdy, pane Kalousku, Schwarzenbergu, Fialo, Vystrčile, Rakušane, Bartoši, Farský, Bartošku a páni další ze stejně jedovaté líhně? Proč se Nálezy Ústavního soudu o Colloredo–Mansfeldech staly Stalingradem protektorátních restituentů

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaMusíme si zvyknout na to, že budeme často posíláni do karantén nejrůznějšího typu. Budeme-li protestovat, budou to karantény horšího typu

Eurabia.cz

Černý muslimský policista zastřelil v USA nevinou bělošku a nikomu to nevadíTo je již zvrácené sebemrskačství! Běloši poníženě prosí černochy o odpuštění

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Liberálové zneužívají smrti černocha k pokusu o státní převrat vůči demokratický zvolenému prezidentu TumpoviRuska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronavirem

ParlamentniListy.cz

A totalitní mašinerie spustila motory. Stačilo, aby Landovský otevřel dopis, ve kterém se psalo o otci Martina Zounara a jeho financích za ztvárnění Klementa GottwaldaPrávo demonstrovat! Kalousek podpořil Mináře
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění