reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Benjamin Kuras do Senátu 2018

 

Zadavatel B. Kuras/Zhotovitel B.Kuras

Právě v době, kdy poslední kolo skandálu kolem homosexuální sítě a obvinění ze sexuálního zneužívání v Církvi dosahuje vrcholu, papež František svrhnul mezi nás jadernou bombu...

bergoglio2

Kardinále Burke, kardinále Sarahu, kardinále Brandmüllere, kardinále Müllere, biskupe Schneidere – vaše jména vytanou na mysli jako první, ale jsou i další. Schovávání, nepřímé narážky na to, co se děje, a odsuzování omylů, aniž by byl zmíněn jejich zdroj, v očích věřících nestačí. Absolutní nedostatek konfrontace na straně našich biskupů, kteří nechtějí vytýkat tuto katastrofu přímo proti němu jako svatý Pavel svatému Petrovi v Gal 2,11, pohoršení způsobené tímto papežem jen zhoršuje.

Autor: odjinud | Publikováno: 16.8.2018 | Kulturní válka | 1528 čtenářů

Je to útok na křesťanské hodnoty a urážka. Takto se papež vyjádřil k pochodu homosexuálů gay pride

Homosexuálové

„V mene Rímskokatolíckej cirkvi môžem jedine vyjadriť svoj hlboký zármutok nad verejnou urážkou a napadnutím Veľkého jubilea 2000, ako aj nad útokmi a urážkou kresťanských hodnôt v meste, ktoré je tak drahé srdciam katolíkov celého sveta“, povedal Ján Pavol II pútnikom v nedeľnom posolstve deň potom, ako Rímom pochodovali tisíce gayov v sprievode, známom ako ´gay pride parade´.

Autor: odjinud | Publikováno: 11.8.2018 | ShortNews | 1004 čtenářů

„Klidně bych předělal všechny kostely na mešity, jen abych zachránil migranty,“ hlásá italský biskup, který zrazuje Církev i svou vlast

hippies

„Morálně a jakožto člověk víry bych byl ochoten předělat všechny kostely na mešity, kdyby to pomohlo této věci a kdyby to pomohlo záchraně životů chudých a nešťastných mužů a žen, protože Kristus nepřišel na zem proto, aby tu budoval kostely, nýbrž proto, aby tu pomáhal lidem bez ohledu na jejich rasu, nebo náboženství,“ řekl tento měsíc bývalý biskup Caserta Raffaelo Nogaro.

Autor: odjinud | Publikováno: 5.8.2018 | ShortNews | 1044 čtenářů

Sebevražedná blbost. Tak se předveď, ty sluníčkáři od Salvátora. Humanismus přináší potoky krve. Katolický kněz si přečetl výzvu Tomáše Halíka, že máme přijímat uprchlíky a…

katedrala

ROZHOVOR „Přijmout někoho, kdo by měl zájem naši domovinu převzít a z nás, kteří jsme tu zatím stále ještě doma, vyrobit podřízenou ‚dhimmi‘ skupinu obyvatel, která, ač zatím ještě většina, by byla obyvatelstvem druhé kategorie na základě svého vyznání. Ti bez vyznání by šanci ani neměli, tedy za předpokladu, že by byl dostatek ‚pracovních sil‘ z řad ‚lidu knihy‘. Osud značné části (skoro celé) bývalé Byzantské říše by nám mohl napovědět, ovšem některé by asi musel ukopat téměř k smrti a stejně by to bylo marné,“ říká katolický kněz Jan Evermod Sládek.

Autor: Lukáš Petřík | Publikováno: 4.8.2018 | Rozhovory | 2566 čtenářů

Jakým způsobem se papež může stát schizmatikem. Papež se může nelegitimně oddělit od jednoty Církve a od poslušnosti vůči hlavě Církve, a tudíž upadnout do schizmatu

vatikan2

Dřívější teologové (Torquemada, Cajetan, Banez), kteří si ve shodě s Graciánovým „výnosem“ (část I, dist. XV, c. VI) mysleli, že by papež, ačkoliv neomylný jako Učitel Církve, mohl nicméně osobně hřešit proti víře a upadnout do hereze (viz L´Eglise du Verbe Incarne, t. I, str. 596), tím spíše připouštěli, že by papež mohl hřešit proti lásce i do té míry, že by to narušilo jednotu církevního společenství a tím pád do schizmatu

Autor: odjinud | Publikováno: 4.8.2018 | Studie | 362 čtenářů

Jeho nehodná duše skončí v pekle, nenajde spočinutí a odpuštění… Tomáš Halík řekl, že bychom měli přijímat uprchlíky a že naše země není naše, a toto mu vzkázali Keller, Okamura kníže či Zahradil

halik

ANKETA Tomáš Halík v Deníku Referendum napsal, že odmítnutí ujmout se i sebemenšího množství uprchlíků je symbol, který představuje mnohem větší urážku Krista než jakkoli kontroverzní divadelní představení. Halík dále píše, že „naše země není naše, Hospodinova je země a vše, co je na ní, my všichni, jsme zde jen cizinci a přistěhovalci“. Dle něho tím, když říkáme, že nepřijmeme ani jednoho uprchlíka, říkáme, že se zříkáme Krista a evangelia a že se vyřazujeme z Evropy, z evropské kultury humanismu, že dáváme přednost jedovatému nacionalismu a národnímu sobectví.

Autor: Lukáš Petřík | Publikováno: 3.8.2018 | Politika | 3065 čtenářů

Antikrist přijde maskovaný jako Velký humanista, bude mluvit o míru, prosperitě a blahobytu. Satan ustaví proticírkev, která bude napodobeninou Církve

bergoglio2

Antikrist se tak nebude nazývat, jinak by neměl žádné stoupence. Nebude nosit červené punčochy, ani plivat síru, ani nosit trojzubec, ani mávat šípovitým ocasem jako Mefistofeles ve Faustovi. Tato maškaráda pomohla ďáblovi přesvědčit lidi, že neexistuje. Když jej nikdo nepoznává, více moci vykonává. Bůh sám sebe definoval jako: „Jsem, který jsem“ a ďábel jako: „Jsem, který nejsem.“

Autor: Fulton J. Sheen | Publikováno: 28.7.2018 | Kulturní válka | 1561 čtenářů

Tohle je další věc, kterou Trump pěkně rozpálí do běla sluníčkáře...

us.christ

Prezident Donald Trump v pondělí večer oznámil, že jmenoval soudce oblastního soudu z Washingtonu, D. C. Bretta Kavanaugha soudcem Nejvyššího soudu USA, aby zaujal místo po penzionovaném Anthony Kennedym. „Soudce Kavanaugh zasvětil svůj život veřejné službě,“ řekl Trump a zmínil jeho dvanáctiletou práci u odvolacího soudu ve Washingtonu, D. C. a více než 200 písemných expertiz. „Žádný Američan nemá lepší kvalifikaci pro tento post a nikdo si ho nezaslouží více než on.“

Autor: odjinud | Publikováno: 22.7.2018 | ShortNews | 1581 čtenářů

Náš boj je křížovou výpravou, v níž je v sázce osud Evropy

rytir3

Rudí povraždili přes 70 000 lidí v Madridu, 20 000 ve Valencii, 54 000 v Barceloně. Takové zločiny jsou dílem Kominterny a jejich agentů Rosenberga, Martiho, Negrina, Del Vaya – všechno sluhů Sovětského Ruska.

Autor: Francisco Franco | Publikováno: 22.7.2018 | Kulturní válka | 1335 čtenářů

Strašná zrada papeže a některých předáků Katolické církve: Evropští katoličtí biskupové se sešli, aby naplánovali souhlas pro masovou migraci

Šaria

Mezi tématy, která se mají na tomto shromáždění řešit, má být analýza toho, jak Církev využívá médií k hovorům o imigrantech, do čehož patří i svědectví různých mezinárodních křesťanských uskupení pracujících na poli pastorální péče o migranty. K dalším tématům, která je třeba řešit, patří „církevní věroučné formy a informace o jevu migrace“ a to, jak Církev využívá média, „aby svědčila světu o tom, co ve věci migrace dělá a co si o ní myslí.“

Autor: odjinud | Publikováno: 21.7.2018 | ShortNews | 2559 čtenářů

Homosexuálové dělali na veřejnosti takovéto oplzlé odpornosti

Homosexuálové

Církev by měla vyzývat k obrácení, a nikoliv k přijetí. Místo aby připomínala Boží soud nad Sodomity, vpouští dovnitř Trojského koně s výzvou k přizpůsobení a bonismu. Jakoby osud hříšného člověka byl pouze otázkou bontonu. Za slepotu, jakou dokazují tato fakta, se platí vpádem nepřítele na posvátná místa, znečištěná orgiemi, kde má být pošlapán poslední zbytek víry. Celá tato sprosťárna se odbývá před zrakem prominentního člena vlády.

Autor: odjinud | Publikováno: 17.7.2018 | ShortNews | 1479 čtenářů

Kardinál Duka vyzval věřící, aby podepsali petici proti manželství homosexuálů

duka3

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka prostřednictvím pomocného biskupa a generálního vikáře Zdeňka Wasserbauera vyzval katolické věřící, aby podpořili petici na podporu toho, aby manželství jako svazek muže a ženy bylo zakotveno v ústavě.

Autor: Lukáš Petřík | Publikováno: 26.6.2018 | Politika | 1324 čtenářů

Halík: jsem prorok, filosof, to je na svatořečení, na mučednictví, jak já se do toho nebe dostanu...

halik

Vyvrcholením celého rozhovoru je pak chvíle, kdy Halík naznačuje, že za své „odvážné“ názory, kdy jde proti většině, dokonce počítá i s tím, že by eventuálně mohl být zavražděn a bere jako fakt, že automaticky půjde do nebe...

Autor: Tomáš Vyoral | Publikováno: 24.6.2018 | Zamyšlení | 1394 čtenářů

Postoje papeže Františka, které děsí odpůrce potratů

bergoglio2

Pápež František zatlačil na presadenie Udržateľných rozvojových cieľov OSN a toto presadenie chválil bez výhrad. Prolife skupiny v OSN, vrátane Misie Svätej stolice, proti týmto cieľom roky bojovali, pretože cieľ 3.7 volá jasne po „univerzálnom prístupe k sexuálnych a reprodukčných zdravotných službách.“ OSN tieto termíny definovala v 1994 na konferencii v Káhire s významom poskytnúť ženám „modernú antikoncepciu“ pre „plánované rodičovstvo“ a tiež im zabezpečiť „bezpečné potraty“ tam, kde sú legálne.

Autor: odjinud | Publikováno: 24.6.2018 | ShortNews | 553 čtenářů

Katolický kněz hovoří o tom, jak Vladimir Putin podporuje křesťanství a tradiční a rodinné hodnoty

in_hocsigno

Katolický kněz hovoří o tom, jak Vladimir Putin podporuje křesťanství a tradiční a rodinné hodnoty.

Autor: odjinud | Publikováno: 16.6.2018 | Video | 2175 čtenářů

1102 článků (74 stránek)
1 | 2 | 3 | Další    Přejít na stránku 
Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Ne, nespletli jste se. Tohle není Saudská Arábie. Toto je centrum Mnichova... Šílené. Podívejte se sami. Chcete, aby takto dopadla Praha?Tak a máme to tu znovu. Merkelová prohlásila, že Evropa potřebuje spravedlivý systém rozdělování migrantů mezi země EUTakhle dnešní papaláši tunelují stát! Lavička Václava Havla – pár prkýnek a trubek za takovouto částku!Nemine ani týden, aby nedošlo k rvačkám Němců s migranty, loupežím a zejména sexuálním útokům migrantů. Pozice Merkelové je nyní takováto... Znalec přináší nedobré zprávy z NěmeckaVstup známého psychologa na ČT 24 se České televizi poněkud vymkl kontrole, neboť jeho názor nebyl tím, který chtěla moderátorka slyšet. Ta neopomenula pana primáře okřikovat. Podívejte se...

euServer.cz

Darebáci a blbečkové zaslepení nesmyslnou ideologií rozkládají národní komunitu a kohezi společnosti. Do tohoto politováníhodného stavu nás přivedla „liberální demokracie“Tímto mohou Američané způsobit Putinovi výrazné problémy...

ePortal.cz

Tento komentář vyvolal na sociálních sítích značnou pozornost. Autor se s tím vůbec nemažeToto se bude dít v Evropské unii v příštích měsících. Dobře vám z toho nebude

Eurabia.cz

Britský tisk: V květnu 2019 by EU mohla PŘESTAT EXISTOVAT tak, jak ji známeImigranti uštědřují ženám vracejícím se z nočních podniků mravokárný výprask

FreeGlobe.cz

Španělsko se stane hlavní branou imigrantů do Evropy. Milióny stojí na severu AfrikyŠok! Pokrokáři pojmenovali ulici po rasistickém hromadném vrahovi! (+ foto)

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životPodívejte se na děsivé video, jak funguje dnešní svět. Není vhodné pro děti, těhotné ženy a lidi s nestabilní psychikou...

eOdborar.cz

Jsou zaměstnanci soukromé sféry takoví idioti, aby opět volili neomarxisty z ČSSD? Aneb proč vedení odborů opět upřednostňuje státní zaměstnance?Takhle dnešní papaláši tunelují stát! Lavička Václava Havla - pár prkýnek a trubek za 350 000 korun!

ParlamentniListy.cz

Tito lidé jsou černí pasažéři. Když to tak půjde dál, společnost zkolabuje. Do toho masová imigrace a neštěstí je dokonáno... Profesor Keller nejen o tom, jak nás vykořisťují a likvidují západní firmy „Jsem starej, ale stále silnej a rychlej!“ Drsný nástup Mirka Topolánka na ty, kteří uráželi Kalouska v nemocnici
Články autora
Průzkum
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění