reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Podpořte nás prosím v boji proti mediální propagandě

Podpořte nás prosím a bojujte společně s námi za to, aby naše země byla opět naše, aby se tu dalo dobře žít a abychom tuto zemi ubránili pro nás i pro naše děti a vnuky a další generace. Finanční prostředky, které darujete, budou efektivně využity. Děkujeme. EUportal.cz

Číslo účtu: 2700168305/2010, Fio banka a.s.
Variabilní symbol:
001

Halík: jsem prorok, filosof, to je na svatořečení, na mučednictví, jak já se do toho nebe dostanu...

halik

Vyvrcholením celého rozhovoru je pak chvíle, kdy Halík naznačuje, že za své „odvážné“ názory, kdy jde proti většině, dokonce počítá i s tím, že by eventuálně mohl být zavražděn a bere jako fakt, že automaticky půjde do nebe...

Autor: Tomáš Vyoral | Publikováno: 24.6.2018 | Zamyšlení | 124 čtenářů

Postoje papeže Františka, které děsí odpůrce potratů

bergoglio2

Pápež František zatlačil na presadenie Udržateľných rozvojových cieľov OSN a toto presadenie chválil bez výhrad. Prolife skupiny v OSN, vrátane Misie Svätej stolice, proti týmto cieľom roky bojovali, pretože cieľ 3.7 volá jasne po „univerzálnom prístupe k sexuálnych a reprodukčných zdravotných službách.“ OSN tieto termíny definovala v 1994 na konferencii v Káhire s významom poskytnúť ženám „modernú antikoncepciu“ pre „plánované rodičovstvo“ a tiež im zabezpečiť „bezpečné potraty“ tam, kde sú legálne.

Autor: odjinud | Publikováno: 24.6.2018 | ShortNews | 92 čtenářů

Katolický kněz hovoří o tom, jak Vladimir Putin podporuje křesťanství a tradiční a rodinné hodnoty

in_hocsigno

Katolický kněz hovoří o tom, jak Vladimir Putin podporuje křesťanství a tradiční a rodinné hodnoty.

Autor: odjinud | Publikováno: 16.6.2018 | Video | 1827 čtenářů

Vatikán a papež František potvrdil své šílené mocenské propojení na tyto nejmocnější lidi světa... To budete vážně koukat

NWO

Rok se s rokem sešel a je tu další slet členů a hostů skupiny Bilderberg. Na konto této globální vládu vyhlížející vypečené partičky aktivních i vysloužilých politiků, průmyslníků a finančníků, akademiků, vojenských odborníků a tvůrců veřejného mínění z předních mediálních koncernů se sneslo – i autorem těchto řádků – již nemálo veřejné kritiky. Není proto třeba obšírněji objasňovat, že smyslem těchto setkání není obrana křesťanské víry, občanských svobod či suverenity národních států, ale pravý opak.

Autor: Michal Semín | Publikováno: 13.6.2018 | Zamyšlení | 4194 čtenářů

Katolický kněz: My křesťané nejsme v Íránu pronásledováni, Írán s Vatikánem spolupracuje. Média útočí na naši zemi různými způsoby

Ježíš

Pokud jde o daně v Íránu, tak si jsme všichni rovni, což znamená, že všichni bez ohledu na náboženství platíme stejně. Vycházíme z ústavy, která nám tuto rovnost zaručuje. Nedáváme nic navíc, co by nedávali muslimové.[2]

Autor: odjinud | Publikováno: 8.6.2018 | Rozhovory | 1087 čtenářů

Symbol pýchy a arogance Tomáš Halík: Prostý lid nepochopil, že česká vlajka nebyla vytržena z přirození, ale z kontextu

halik

Symbol pýchy a arogance Tomáš Halík přispěchal s obhajobou "uměleckého počinu" Naše násilí, vaše násilí. Česká vlajka podle něj de facto nebyla vytažena z dámského přirození, ale z kontextu, a čeští prosťáčci to nepochopili.

Autor: Tomáš Vyoral | Publikováno: 3.6.2018 | Zamyšlení | 1974 čtenářů

Kardinál: Svěcení ženatých mužů je rozchod s apoštolskou tradicí

knez2

V těchto dnech jsme svědky sílícího odporu konzervativních kardinálů proti progresivistické agendě, která se v Církvi prosazuje v současné době. Kardinál Gerhard Müller nedávno nazval pojem „homofobie“ nástrojem totalitní nadvlády a kardinál Walter Brandmüller v listě Die Tagespost prohlásil ty, kdo trvají na kněžském svěcení žen, za heretiky, kteří jsou exkomunikováni.

Autor: odjinud | Publikováno: 2.6.2018 | Kulturní válka | 512 čtenářů

Kardinál: Některým biskupům dnes schází odvaha mluvit pravdu a nechají se zastrašit. Nechápou, že homofobie je podvod, který slouží k zastrašování lidí. Ale my křesťané se nesmíme nechat zastrašit

Homosexuálové

Ohledně některých biskupů, kteří podpořili modlitby a další „katolické“ iniciativy u příležitosti Světového dne proti homofobii, transfobii a bifobii, uvedl: „Některým biskupům dnes schází odvaha mluvit pravdu a nechají se zastrašit. Nechápou, že homofobie je podvod, který slouží k zastrašování lidí. Ale my křesťané se nesmíme nechat zastrašit. V prvních stoletích byli Kristovi následovníci zavíráni do vězení nebo předhazováni šelmám. Dnes jsou týráni psychickým terorem, jenž využívá neznalost. Ale od biskupa nebo kněze bychom měli očekávat, že nebude těmto ideologiím podléhat. Máme s milosti Boží milovat všechny lidi, včetně těch, které přitahuje stejné pohlaví, ale je třeba si jasně uvědomit, že milovat neznamená poslouchat genderistickou propagandu.“

Autor: odjinud | Publikováno: 1.6.2018 | Kulturní válka | 1012 čtenářů

Drzí lumpové a darebáci a zvláštní role policie. Katolický kněz, který spoluorganizoval protest proti brněnskému představení hanobící českou vlajku vaginou, i Ježíše, promluvil o pozadí celého skandálu

stritzko

Rovněž Policie ČR by měla zasahovat proti pachatelům protiprávní činnosti, a ne proti těm, kteří proti této kultivovaným a nenásilným způsobem protestují a snaží se jí zabránit, jak jim ukládají při nečinnosti státních orgánů zákony ČR.

Autor: Tomáš Stritzko | Publikováno: 29.5.2018 | Kulturní válka | 3693 čtenářů

Obrácení národa během okamžiku: Jeden z největších zázraků dějin. Obraz, jemuž bije srdce

cristeros

V novodobých dějinách se Panna Maria Guadalupská stala symbolem ochrany nenarozeného života. Na konci mše svaté, která byla 24. dubna 2007 sloužena za děti usmrcené potratem, začalo lůno Panny Marie před zraky tisíců poutníků zářit a plod v těle Panny Marie se pohyboval zleva doprava a zprava do leva. Jev byl vyfotografován poutníky projíždějícími po dvou pohyblivých chodnících před obrazem.

Autor: odjinud | Publikováno: 26.5.2018 | Kulturní válka | 474 čtenářů

Církevní historik: Kardinálové mohou prohlásit, že papež heretik je zbavený svého úřadu

bergoglio2

A pokračuje: „Neexistujú dve Cirkvi, ale iba jedna Cirkev. Je to síce Cirkev, do ktorej sa votreli aj zlé smery a trendy, no stále je to Cirkev, ktorú viditeľne spravuje Kristov námestník pápež František, ktorého voľbu nespochybnil žiadny kardinál.“ Profesor v závere vyzýva katolíkov, aby sa zjednocovali okolo „spoľahlivých a dobrých kňazov“ v rámci tejto jedinej Cirkvi. 

Autor: odjinud | Publikováno: 24.5.2018 | Studie | 812 čtenářů

Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘

rytir3

11Oblecte se v plnou zbroj Boží, abyste mohli čeliti úkladům dáblovým,12neboť bojování naše není proti krvi a tělu, nýbrž proti knížectvím a mocnostem, proti světovládcům této temnosti, proti duchům zlým v povětří.13Proto vezměte plnou zbroj Boží, abyste mohli odolati v den zlý a vykonajíce všecko státi (vítězně).14Stůjte tedy (pohotově) jsouce opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti15a obuti na nohou hotovostí evangelia pokoje,16vezmouce ke všemu tomu štít víry, kterým byste mohli uhasiti všecky ohnivé šípy nešlechetníkovy,17a vezměte přílbici spásy a meč Ducha, to jest slovo Boží...

Autor: odjinud | Publikováno: 20.5.2018 | Citáty | 648 čtenářů

Srovnání křížových válek a džihádu. Jasná fakta

eurabia_flag

Srovnání křížových válek a džihádu. Jasná fakta

Autor: odjinud | Publikováno: 19.5.2018 | Video | 1835 čtenářů

Papež František je téměř jistě kacíř sloužící ďáblu. Pohoršuje vás? V pořádku – to by měl. Máte-li víru, poznáváte, že ji chce zničit...

bergoglio2

Z dlouhodobého hlediska jistě záleží na tom, zda je papežem skutečným a ďábelským, nebo falešným a ďábelským. Tak či tak však jasně slouží knížeti tohoto světa, nikoli Králi králů. Pohoršuje vás? V pořádku – to by měl. Máte-li víru, poznáváte, že ji chce zničit. Postavte se proti tomu, silní vírou (srov. 1 Petr 5,9).

Autor: odjinud | Publikováno: 18.5.2018 | Kulturní válka | 1706 čtenářů

Hanebný postoj, jaký zaujali pastýři katolické církve. Projevila se jako spojenec vrahů. Projevuje se tu kolosální barbarství

mimino

V tomto příběhu jak z nacistického lágru anglická církev zazářila na všech stupních jako spojenec vrahů: jakoby nestačilo, jaké pohoršení vyvolalo rozporné prohlášení biskupa v Liverpoolu a anglické biskupské konference, kardinál Vincent Nicols, westminsterský arcibiskup a anglický primas poté, co odvolal dona Gabriela Brisko, cítil povinnost ještě přiostřit situaci, když bránil personál lágru ve jménu nejlepšího zájmu pacienta a obviňoval ty, kteří ho bránili, jakoby tak činili z politických motivů.

Autor: odjinud | Publikováno: 17.5.2018 | Kulturní válka | 2633 čtenářů

1090 článků (73 stránek)
1 | 2 | 3 | Další    Přejít na stránku 
Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

A této arogance USA si nikdo nevšiml? Kde jsou všichni ti bojovníci a bojovnice, kteří mají plnou pusu svobody médií, Kalouskové, Němcové, Bakalovi úderníci a soudruzi ze státní ČT? Ghanský fotbalový reprezentant znásilnil dvě nezletilé dívky ve ŠvédskuNechutná píp. Děsivá výhrůžka Merkelové. Hrozí, že uprchlická vlna přejde přes Českou republiku. 70 milionů migrantů. Babiš, kníže, Doubrava, Keller či Okamura tohle vzkázali kancléřceHalík: jsem prorok, filosof, to je na svatořečení, na mučednictví, jak já se do toho nebe dostanu...Fakt děsná hlína. Tato pasáž ze známého českého filmu totálně zesměšňuje a demaskuje sluníčkáře, neziskovky a vítače uprchlíků

euServer.cz

Co se rodí ve stínu sankcí a ovládnou svět USA, Rusko nebo Čína?Němci znovu volají po vůdčí roli v Evropě a ve světě

ePortal.cz

Tak jste to viděli v přímém přenosu. Učiněná katastrofaŘítíme se po hlavě do absolutní totality. Neuhádnete, co zakázali v Nizozemsku dětem

Eurabia.cz

Multikulturní teror v Německu - banda imigrantů přepadla a okradla děti na plovárně Zásadní chyba agresivních afrických bláznů - za cíl si vybrali polské fotbalové fanoušky a to neměli dělat

FreeGlobe.cz

Imigranti, které přijala španělská levicová vláda, utekli. Pamatujete na loď Aquarius, kterou nevypustili na své území Italové?Německo vydělalo tři miliony euro na tzv. pomoci Řecku v krizi

Nezdravi.cz

Vědci našli způsob, jak regulovat délku životaStojí za to nahradit bílou rýži tzv. hnědou rýží?

eOdborar.cz

Magistrát Olomouce kašle na zdravotně postiženou ženu a upřednostňuje zdravé zájemce o byt - jde snad o korupci či aroganci?Závěry jednání mocnosti jsou ve prospěch USA a v neprospěch Evropy a to díky Merklové a spol.

ParlamentniListy.cz

Holocaust, Lidice, tam všude uplatňovali „kolektivní vinu“ Němci, paní Merkelová. A reakce českého ministerstva je odpuzující, říká Tomáš Haas, analytik a poradce exprezidentaProstě je sem všechny pozveme, říká Evropská unie. Nadšení Bruselu pro „obohacování“ z Afriky rozhodně neuvadá, dokazuje zpráva
Články autora
Průzkum
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění