reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Kardinál Sarah: satan útočí na Eucharistiu čoraz rozšírenejším prijímaním na ruku

hostie

Hlava Vatikánskeho úradu, dohliadajúceho na liturgiu, vyzýva katolíckych veriacich, aby sa vrátili k prijímaniu svätého prijímania na jazyk a pokľačiačky. V úvode novej knihy na túto tému kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, píše:

Autor: odjinud | Publikováno: 3.6.2020 | ShortNews | 970 čtenářů

Emeritní papež Benedikt XVI.: Homosňatky a potraty jsou znamením Antikrista

benedikt2

V tomto kontextu se Benedikt zmiňuje o „Antikristu“. „Před příchodem Krista církev projde závěrečnou zkouškou, která otřese vírou mnoha věřících. Pronásledování, které provází jeho putování po zemi, vyvolá „mysterium iniquiatis“ pod formou náboženského podvodu, který nabídne lidem zdánlivé řešení jejich problémů za cenu odpadu od pravdy. Největší náboženský podvod Antikrista je jeho lžimesianismus, ve kterém člověk oslavuje sebe sama místo Boha, který přišel v těle“.

Autor: odjinud | Publikováno: 11.5.2020 | Kulturní válka | 1624 čtenářů

Papež František obhajoval Jidáše

bergoglio2

„Syn člověka sice jde, jak jest o něm psáno, ale běda tomu člověku, jímž bude Syn člověka zrazen! Tomu člověku by bylo lépe, kdyby se nenarodil!“ To je Boží zatracení Jidáše. Neexistují žádné možné pochyby o jeho věčném zatracení. František však tato slova a posvátnou Tradici odhazuje pryč a s klidným pocitem přichází s vlastními spekulacemi…

Autor: Marian T. Horvat | Publikováno: 8.5.2020 | Kulturní válka | 1429 čtenářů

Globální katastrofa: 260 milionů křesťanů je intenzivně pronásledováno. Všechny statistiky a zprávy ukazují, že "islámský útisk" je hlavním "původcem pronásledování"

Ježíš

Všechny statistiky a zprávy o globálním pronásledování křesťanů ukazují, že "islámský útisk" je hlavním "původcem pronásledování" křesťanů v sedmi z deseti pro ně nejnebezpečnějších zemích a že v 38 státech z 50 jsou muslimové ve většině nebo zde tvoří značnou část populace.

Autor: odjinud | Publikováno: 4.5.2020 | Studie | 1116 čtenářů

EXORCISMUS IN SATANAM ET ANGELOS APOSTATICOS JUSSU LEONIS PP. XIII EDITUS

michael_4

Deus, et páter Dómini nóstri Jesu Christi, invocámus nómen sánctum tuum, et cleméntiam tuam súpplices expóscimus: ut per intercessiónem immaculátae semper Vírginis Dei Genitrícis Maríae, beáti Michaélis Archángeli, beáti Jóseph ejúsdem beátae Vírginis Sponsi, beatórum Apostolórum Pétri et Páuli et ómnium Sanctórum, advérsus sátanam, omnésque álios immúndos spíritus, qui ad nocéndum humáno géneri animásque perdéndas pervagántur in múndo, nóbis auxílium praestáre dignéris. Per eúmdem Chrístum Dóminum nóstrum. Amen.

Autor: odjinud | Publikováno: 3.5.2020 | Kulturní válka | 1476 čtenářů

Najmenej obľúbený historický dôkaz o zmŕtvychvstaní Krista u sekularistov

jesus2

Jedným z nevyvrátiteľných dôkazov o zmŕtvychvstaní nášho Pána Ježiša Krista, s ktorým sa aj najväčší kritickí nekresťania musia zmieriť, je svedectvo židovského historika menom Flavius Josephus, ktorý bol očitým svedkom pamätného vyplnenia proroctva nášho Spasiteľa, súvisiaceho so zničením Jeruzalema roku Pána 70.

Autor: odjinud | Publikováno: 2.5.2020 | Studie | 766 čtenářů

Braní jména Božího nadarmo

hostie

Kdo zneuctívá jméno Boží? 1) kdo je vyslovuje lehkomyslně, ve hněvu nebo neuctivě; 2) kdo hříšně přísahá, 3) kdo učiněný slib ruší.“

Autor: odjinud | Publikováno: 26.4.2020 | Kulturní válka | 1264 čtenářů

Donald Trump: "Svetlo Kristovo bude vždy triumfovať, pretože On už smrť premohol"

us.christ

"Svetlo Kristovo bude vždy triumfovať nad "skúškami a utrpením", povedal prezident Trump vo Veľkonočnom posolstve, v ktorom radil Američanom, aby počas tejto celosvetovej pandémie dokázali svoje "pravé zásady kresťanstva".  

Autor: odjinud | Publikováno: 26.4.2020 | Kulturní válka | 1183 čtenářů

Arcibiskup Lenga o zbabělých biskupech a kněžích za koronaviru, kteří opustili Boha i věřící a kráčí do věčného ztracení

kardinal

Arcibiskup Lenga o zbabělých biskupech a kněžích za koronaviru, kteří opustili Boha i věřící a kráčí do věčného ztracení

Autor: odjinud | Publikováno: 19.4.2020 | Video | 1632 čtenářů

Bergogliova válka proti všemu katolickému... Vyšlo Te Deum 1/2020

Ježíš

Martin R. Čejka – Poznámky z doby koronaviru P. Pio Pace – Querida Amazonia, projekt laické církve Christopher A. Ferrara – Bergogliova válka proti všemu katolickému P. Roger-Thomas Calmel OP – O Církvi a papeži Roberto de Mattei – „Anděl Páně“ ‒ modlitba křesťanského bojovníka Mike Steil – Poselství z Getsemanské zahrady

Autor: odjinud | Publikováno: 13.4.2020 | ShortNews | 806 čtenářů

Kristovo zmrtvýchvstání a jeho praktické důsledky

jesus2

První závěr: pokud nás potká neštěstí hříchu, který v naší duši usmrtí život milosti, pamatujme, že je možné opět povstat do života milosti a že máme povinnost o něj skrze pokání usilovat. Jako Kristus nezůstal v hrobě, tak ani my nemáme zůstávat ve stavu duchovní smrti způsobené hříchem.

Autor: odjinud | Publikováno: 12.4.2020 | Kulturní válka | 1069 čtenářů

Australský Vrchní soud zprostil kardinála Pella obvinění ze sexuálního zneužití a nařídil jeho propuštění z vězení

kardinal

Macauley dnes řekl portálu LifeSiteNews, že podle jeho názoru by celá věc neměla skončit dnešním rozhodnutím Vrchního soudu. „Je alarmující, že někdo musel strávit téměř čtrnáct měsíců ve vězení, přestože měl alibi z několika stran, jen na základě nepodloženého tvrzení jediného žalujícího. Je potřeba, aby se jak policie, tak státní zástupce odpovídali z křivého obvinění.“

Autor: odjinud | Publikováno: 12.4.2020 | ShortNews | 790 čtenářů

Dopis premiérovi a prof. Prymulovi

mse_katolicka

Vážený pane premiére, vážený pane předsedo Ústředního krizového štábu, obracím se na Vás jako občan a také jako advokát dlouhodobě působící v oblasti ochrany svobody náboženského vyznání. Dovoluji si Vás požádat, aby krizová opatření přijatá v souvislosti s nouzovým stavem byla upravena tak, aby (a) byl umožněn pohyb osob za účelem přijetí individuální duchovní péče a služby, včetně návštěv kostelů, modliteben a jiných bohoslužebných prostor, (b) bylo umožněno shromažďování určitého minimálního počtu osob (např. 15 nebo 30) pro účely bohoslužby nebo jiných náboženských úkonů, (c) bylo stanoveno, že pacient nacházející se v situaci ohrožení života má právo na návštěvu duchovního ve zdravotnickém zařízení.

Autor: Jakub Kříž | Publikováno: 5.4.2020 | Právo | 935 čtenářů

Sv. Bernard: Výzva k druhé křížové výpravě: Pospěšte tedy odčinit své hříchy vítězstvími nad nevěřícími, a vysvobození svatých míst nechť je odměnou vašeho pokání

rytíř2

Křesťanští válečníci, On, který dal Svůj život za vás, dnes žádá na oplátku ty vaše. Toto jsou boje, jež jsou vás hodny, boje, v nichž je nádherné vítězit a prospěšné umírat. Věhlasní rytíři, šlechetní obránci Kříže, pamatujte na příklady svých otců, kteří dobyli Jeruzalém, a jejichž jména jsou zapsána v nebi; opusťte tedy věci, jež hynou, abyste shromáždili nepomíjející vítězství a vydobyli si Království, které je bez konce.

Autor: odjinud | Publikováno: 5.4.2020 | Kulturní válka | 755 čtenářů

Svět šílí, kříže ještě stojí: Příležitost obrátit pozornost k pravdě. A snažme se připojit také modlitbu smíru za všechny urážky a rouhání

Ježíš

Na kamenné nebo dřevěné kříže narazíme přitom (zatím ještě) díky Bohu častěji než na zajíce či veverku. Kéž by nikdo z nás, tradičních katolíků, neprošel kolem Božích muk lhostejně, bez střelné modlitby typu „Pozdraven buď svatý kříž, na němž umřel Pán Ježíš…,“ případně stačí i prosté znamení kříže a pozdrav „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!“ 

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 22.3.2020 | Kulturní válka | 1028 čtenářů

1393 článků (93 stránek)
1 | 2 | 3 | Další    Přejít na stránku 
Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Je třeba uznat, že se mladá garda protiruských aktivistů, tvořících u nás páteř páté kolony, neobyčejně činí. Není dne, kdy by „modré košile“ nepřišly s novou provokacíBaru v pokrokové Británii asi nevydají licenci na alkohol kvůli blízkosti mešity. Alkohol podněcuje k islamofobiiRiaditeľky Plánovaného rodičovstva prísažne priznávajú, že predávali potratené detské teláBez Vás nepřežijeme...Kdo připravil drancování amerických měst?

euServer.cz

Uvažoval jste o tomhle někdy, pane Kalousku, Schwarzenbergu, Fialo, Vystrčile, Rakušane, Bartoši, Farský, Bartošku a páni další ze stejně jedovaté líhně? Proč se Nálezy Ústavního soudu o Colloredo–Mansfeldech staly Stalingradem protektorátních restituentů

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaMusíme si zvyknout na to, že budeme často posíláni do karantén nejrůznějšího typu. Budeme-li protestovat, budou to karantény horšího typu

Eurabia.cz

Černý muslimský policista zastřelil v USA nevinou bělošku a nikomu to nevadíTo je již zvrácené sebemrskačství! Běloši poníženě prosí černochy o odpuštění

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Liberálové zneužívají smrti černocha k pokusu o státní převrat vůči demokratický zvolenému prezidentu TumpoviRuska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronavirem

ParlamentniListy.cz

Nebezpečný útok! Halík vypustil text, kterým vyděsil Petra Žantovského. Jde o ČT a také Milion chvilekA totalitní mašinerie spustila motory. Stačilo, aby Landovský otevřel dopis, ve kterém se psalo o otci Martina Zounara a jeho financích za ztvárnění Klementa Gottwalda
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění