reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Prázdné kostely i o nedělní mši: Jde o úpadek Církve po II. vatikánském koncilu. Zjevené Boží slovo a mravní zásady v prachu? Základ v rodinách a školách. Východisko z krize existuje!

katedrala

Tam, kde před asi 20 lety ještě ve všední den byla na mši svaté obsazena všechna místa, dnes i v neděli sedí v každé lavici jenom jeden člověk. V jisté venkovské farnosti, kde ještě před 10 lety chodilo v neděli do kostela 200 lidí, dnes přichází pouhých 90. Statistiky diecézí uvádějí každoroční pokles nedělních účastníků bohoslužeb o 1 - 2 tisíce.

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 26.1.2020 | Kulturní válka | 375 čtenářů

František dovedl k dokonalosti naprostý úpadek takzvaného „pokoncilního katolictví“ s jeho povrchní liturgií, opomíjením boje proti světu, tělu a ďáblu...

bergoglio2

Dnes sklízíme shnilé plody této ztráty víry, nedostatku sebeovládání, odstranění veškeré askeze a boje z křesťanského pojetí života, bláhového optimismu, který se v Církvi rychle šířil v šedesátých letech 20. století a zrodil ďábelského potomka v podobě „nietzscheovského katolicismu“. Jde o kontinuální kompromis s vládnoucími silami liberalismu, podrývání požadavků Evangelia, potlačování tvrdých pravd i lásky k Bohu nade všechno a jen kvůli Němu samotnému.

Autor: odjinud | Publikováno: 9.1.2020 | Kulturní válka | 744 čtenářů

Jak si zachovat svou víru v současné krizi Církve?

trident_mass

Nedávno mi položili tyto otázky: „Když jste komentoval krizi v době sv. Ludvíka Grignion z Montfortu (1673–1716), zmiňoval jste, že katolíci měli dva prostředky, podle nichž se mohli řídit, když čelili odchylným naukám: 1. Srovnání těchto nauk s pravdami, které Církev vždy učila; 2. Rozlišování duchů.

Autor: odjinud | Publikováno: 4.1.2020 | Kulturní válka | 670 čtenářů

Hereze materiální, hereze formální, idololatrie, povrchnost všeho druhu: papež Bergoglio neustále pokořuje samotnou nejvyšší autoritu církve...

bergoglio2

Hereze materiální, hereze formální, idololatrie, povrchnost všeho druhu: papež Bergoglio neustále pokořuje samotnou nejvyšší autoritu církve, „demytizuje papežství“, jak by řekl slavný soudruh Karel Rahner. Jeho aktivita směřuje k rozvrácení Svatého Pokladu a znetvoření katolické tváře Nevěsty Kristovy jak slovy, tak skutky, přetvářkami a lží, svými teatrálními gesty, ostentativní, ale pečlivě promyšlenou a plánovitou spontánností, s níž pokračuje ve své narcistické sebeoslavě, zatímco pokořuje postavu římského papeže a zatemňuje tvář sladkého Krista na zemi.

Autor: odjinud | Publikováno: 1.1.2020 | Kulturní válka | 787 čtenářů

Jidášové v Katolické církvi. Dokument o zvrácenostech biskupů, ze kterého Vám bude zle

antikrist

Jidášové v Katolické církvi. Dokument o zvrácenostech biskupů, ze kterého Vám bude zle

Autor: odjinud | Publikováno: 29.12.2019 | Video | 4748 čtenářů

Celosvětová genocida: Likvidace křesťanů nejen fyzickou cestou. Kavárna a Piráti to podporují. Stojí za tím nejen islám

Ježíš

Zvláště podnětné bylo vystoupení Michala Semína, který poukázal na širší zdroje a metody diskriminace křesťanů v současné Evropě, i právě v souvislosti s potlačováním svobody myšlení, víry a přesvědčení ze strany tzv. liberální demokracie, proti které musí být postaven konkurenční koncept, ať už se zve po "orbánovsku" neliberální demokracií - anebo třeba demokracií křesťansko-konzervativní.

Autor: Tomáš Doležal | Publikováno: 26.12.2019 | Politika | 1143 čtenářů

Pokud Evropa zmizí se svými nedocenitelnými hodnotami, islám napadne svět, varuje kardinál

argonath3

Pokud Evropa zmizí se svými nedocenitelnými hodnotami, islám napadne svět, varuje kardinál. Jsem rád, že rozumné hlasy proti masové imigraci a islamizaci se ozývají i v Katolické církvi. Černošský kardinál Robert Sarah z africké Guiney před časem kritizoval tu část církve, která používá Boží slovo k podpoře migrace. „Církev nemůže spolupracovat s touto novou formou otroctví, která se stala masovou migrací,“ řekl.

Autor: Radim Fiala | Publikováno: 26.12.2019 | Kulturní válka | 885 čtenářů

Viktor Orbán: Perzekuce křesťanů je ‚organizovaným útokem na celou kulturu

Orbán

„Jenže perzekuce křesťanů není jen humanitární problém,“ tvrdil Orbán. „To není jen násilí proti jednotlivým osobám nebo skupinám, nýbrž jde o organizovaný útok na celou tuto kulturu, včetně útoků probíhajících zde v Evropě.“

Autor: odjinud | Publikováno: 25.12.2019 | Kulturní válka | 976 čtenářů

Ďábelské zlo. Feministky se povýšily nad Matku Boží. Vzpoura proti pokoře a nová sexuální morálka

maria3

Toto je skutečná Panna Maria, která skrze svou pokoru a poslušnost byla vyvýšena nade všechna stvoření. Maria 2.0 není nic víc než záminka pro feministky, aby Naši Paní strhly z jejího piedestalu, aby mohli uctívat samy sebe – všechny stejně „posílené“ a troufalé – namísto Ní. Musíme neúnavně bojovat proti tomuto dalšímu ďábelskému zlu, které Naši Blahoslavenou Matku používá jako prostředek k podkopání nauk naší svaté Víry.

Autor: odjinud | Publikováno: 25.12.2019 | Kulturní válka | 1013 čtenářů

Vhodil jsem démonické modly do Tibery: Obrana křesťanství papeži navzdory. Nešli jsme spát a šli jsme do kostela. Čin mladého muže inspiruje. S Vatikánem cesta ke spáse nevede

bergoglio2

Dobrovolníci nám vysvětlili, že jde o symboly plodnosti, Matky Země, integrální ekologie atd., a když jsme s nimi mluvili trochu déle, tak dokonce prohlásili, že synodě nejde ani tak o náboženské záležitosti, jako spíše o politické. Kladl jsem jim mnoho otázek. Zeptal jsem se také, jestli misionáři lidi v Amazonii křtí, na což mi odpověděli, že obvykle ne, protože to není součást jejich kultury atd.

Autor: odjinud | Publikováno: 24.12.2019 | Kulturní válka | 785 čtenářů

Muslimové křesťanům: Vašimi zákony vás dobudeme, našimi zákony vás ovládneme

eurabia_flag

Umírněný islám je protimluv, protože pokud se muslimové sekularizují a integrují do západní společnosti, přestávají být opravdovými muslimy resp. stávají se z nich nepraktikující - a tedy povrchní a špatní muslimové. Skutečný muslim se může vzdát použití násilí, ale ho vždy bude považovat za legitimní nástroj boje proti nevěřícím, neboť to učí Mohamed - a muslim nemůže celým srdcem netoužit po rozšíření islámského zákona šaría.

Autor: Roberto de Mattei | Publikováno: 20.12.2019 | Kulturní válka | 1391 čtenářů

Musíme znovu statečně bránit naši vlast jako naši předci! Když se nebudeme bát, znovu se společně ubráníme

rytíř2

Jako Češi máme být na co hrdí. Při připomínání roku 1939 a 1989 se letos bohužel poněkud zapomnělo, že čeští obránci přispěli výrazným způsobem k porážce osmanských Turků u Vídně v roce 1529. Toto vítězství je pro nás velkým povzbuzením právě dnes, když probíhá islamizace Evropy, invaze imigrantů do Evropy a Erdoganovo Turecko navazuje na imperiální tradice Osmanské říše. Též připomeňme, že islámská vojska podnikla mnoho nájezdů na Moravu a Slovensko, vraždila mnoho lidí a vypálila mnoho obcí a tisíce našich lidí si vzali muslimové jako otroky.

Autor: Radim Fiala | Publikováno: 13.12.2019 | Kulturní válka | 1089 čtenářů

Karel IV. se hrdě hlásil ke svému českému původu, k českému národu, české řeči a navíc si uvědomoval hrozbu islámu, který zde mít nechtěl. Budoval silný suverénní český stát

Karel_IV.

29. listopadu si připomínáme úmrtí našeho Otce vlasti Karla IV. (29. listopadu 1378). Sluníčkáři by z něj nejraději udělali multikulturalistu či Němce, přitom je pravda, že se hrdě hlásil ke svému českému původu, k českému národu, české řeči a navíc si uvědomoval hrozbu islámu, který zde mít nechtěl. Budoval silný suverénní český stát. Podobně jako Karel IV. či sv. Václav se hlásíme k Evropě spolupracujících suverénních národů, které mají společnou křesťanskou tradici. To je odkaz, který musíme bránit! Budete ho bránit s námi? ;-)

Autor: Radim Fiala | Publikováno: 8.12.2019 | Zamyšlení | 1098 čtenářů

SKRYTÉ UTRPENÍ PALESTINSKÝCH KŘESŤANŮ

Ježíš

Řečeno jinými slovy, hlavní starostí Palestinské samosprávy, jejích stoupenců a médií je vykreslovat Palestince jako oběti nespravedlivé agrese a diskriminace ze strany Izraele. Pokud by se mezinárodní společenství dozvědělo, že Palestinci na základě náboženství perzekuují svoje vlastní spoluobčany, tak by mohl být mediální obraz Palestinské samosprávy zpochybněn.

Autor: odjinud | Publikováno: 6.12.2019 | Politika | 1068 čtenářů

Evropští intelektuálové pomáhají zakrývat brutální vraždy

hippies

Za druhé. Evropští intelektuálové mají často dojem, že křesťané se do islámských zemí přestěhovali během poslední generace, a to nejspíš s cílem rozvracet tamní kulturu a životní styl. Nebudu se zabývat tím, že právě to ti lidé prosazují pro své vlastní země, ale zmíním nedostatek vzdělání.  V naprosté většině případů jsou totiž předmětem útoků křesťanské komunity, které v těch zemích žijí po staletí. Velmi často tam žijí déle než muslimové, v případě Jižní Afriky déle než současná černá populace.

Autor: Petr Hampl | Publikováno: 29.11.2019 | Studie | 1445 čtenářů

1364 článků (91 stránek)
1 | 2 | 3 | Další    Přejít na stránku 
Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Němečtí zemědělci dostávají čtyřikrát vyšší dotace než zemědělci češtíMédia bojující za zájmy globalistů na nás hází špínu. Pomozte nám prosímGlobální pakt "nového humanismu". Katolická jeptiška odsoudila novou iniciativu papeže Františka jako ‚démonickou‘: Do církve vstoupilo zlo a přinesl ho do ní papež sám a ta vysoká hierarchieVystoupení z Evropské unie je výhodné. Zde máte faktaSkutečný necenzurovaný životopis Tomáše Halíka. No to si tedy počtete. Fakt

euServer.cz

Žijeme v době, v níž se vyplňují všechny hororové sny. Sociální důsledky bezuhlíkové energetiky v kombinaci s přistěhovaleckou politikou EU povedou k tomu, že náš dům bude hořetZaslzíte, když na péči Vondry o život nás, Ostraváků, pomyslíte

ePortal.cz

Nikdo se v obraně západní civilizace, jež se před naším zrakem hroutí, za posledních 50 let nevyjádřil lépe a inteligentněji...Čtenáři a přátelé Eportalu, podpořte nás prosím, nebo ukončíme činnost

Eurabia.cz

Přímý přenos: Přednáška exministra vnitra o imigraci "Evropa bez hranic?"Již i u nás aktivisté z neziskovek kradou rodinám děti s podporou soudu. A pak z nich dělají neomarxistické fanatiky!

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Že kradu?! Takže... Manžel ženy z ČT, Pospíšil a miliardy: Přituhuje. Piráti mají problémA teď pecka: Poslanec o podivných schůzkách kolem ČT. A je toho víc
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění