reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938



Podpořte nás prosím v boji proti mediální propagandě

Podpořte nás prosím a bojujte společně s námi za to, aby naše země byla opět naše, aby se tu dalo dobře žít a abychom tuto zemi ubránili pro nás i pro naše děti a vnuky a další generace. Finanční prostředky, které darujete, budou efektivně využity. Děkujeme. EUportal.cz

Číslo účtu: 2700168305/2010, Fio banka a.s.
Variabilní symbol:
001

Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Dokonale zvrácené zákony, které se u nás mají zavést a v několika zemích již zavedeny jsou... Zde je promluva profesora Piťhy, která doběla rozpálila sluníčkáře...

travesti

Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž.  Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění.  Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno.  O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moct dát ani jméno.  Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. 

Autor: Petr Piťha | Publikováno: 14.10.2018 | Kulturní válka | 3348 čtenářů

Profesor Piťha nepotěší Halíka a jiné "křesťanské" sluníčkáře: Jsme ve válečném stavu. Hranice je třeba střežit a hájit a na hranicích se střílí. Šarijá je diktátorským zákonem státního náboženství islámu

rytíř2

Migrace je skutečně velice vážný problém. Je totiž projevem roztroušené války fanatických muslimských teroristů, která zasahuje euroamerickou zónu a potažmo celý svět. Nic si nenamlouvejme. Je válka. Jde přitom o genocidní válku náboženskou. Válka není vedena jen na úrovni ozbrojených akcí. Má také tvar ideového zápasu, ve kterém se zcela konkrétně nacházíme skoro každodenně a všude.

Autor: Petr Piťha | Publikováno: 30.9.2018 | Kulturní válka | 2937 čtenářů

Toto by prý mohlo urazit city půlmilionové muslimské menšiny, která v tomto městě žije...

aragorn3

Bude-li tento trend pokračovat, tak za patnáct let, v 350. výročí bitvy u Vídně budou možná tvořit ne více než 15 procent, čili se z nich stane málo vlivná skupina. Muslimové budou určitě početnější, budou si moci zvolit své zastupitele a město jim bude patřit. I kdyby se pak opět objevil Jan III. Sobieský, neměl by komu jít ve Vídni na pomoc. A tak je bitva z roku 1683 nadobro a nezvratně prohrávána a její následky odstraňovány

Autor: odjinud | Publikováno: 27.9.2018 | Kulturní válka | 2870 čtenářů

Šokující svědectví vysokého církevního představitele o tom, jak papež František zametl pod koberec případy sexuálního zneužívání, které konali i jeho přátelé, a jak kryl pachatele

bergoglio2

Papež František několikrát požadoval v církvi totální transparenci a aby biskupové a věřící jednali s otevřeností. Věřící celého světa vyžadují totéž od něho, a to jako příklad. Ať řekne upřímně, jak dlouho věděl o zločinech McCarrica, který zneužíval své autority se seminaristy a kněžími!

Autor: Carlo Maria Vigano | Publikováno: 21.9.2018 | Kulturní válka | 1328 čtenářů

Kromě padajících mostů půjde v říjnových volbách taky o přežití evropské civilizace, i když to tak mnozí nevnímají... Musíme zastavit africko-islámskou kolonizaci Evropy a vyměnit vládnoucí evropské elity

argonath3

Vyměnit vládnoucí evropské elity zhypnotizované totalitní neomarxistickou ideologií vydávanou za liberalismus, které rdousí svobodu a tvořivost Evropanů nekonečnými regulacemi a které migrační krizi napomáhají. Ne czexit, nýbrž bruxit.

Autor: Benjamin Kuras | Publikováno: 18.9.2018 | Kulturní válka | 956 čtenářů

Na vině není žádný „klerikalismus“, nýbrž připouštění homosexuálů ke svěcení a uvolnění prostoru pro homosexuální chování v Katolické církvi, což je v hrubém rozporu s katolickou naukou

Homosexuálové

Na vině tedy není žádný „klerikalismus“, nýbrž připouštění homosexuálů ke svěcení a uvolnění prostoru pro homosexuální chování v Katolické církvi, což je v hrubém rozporu s katolickou naukou, jak byla od prvopočátku hlásána. A půjdeme-li ještě dál, tak toto malomocenství v Církvi, jak nazval celou hanebnou záležitost známý italský historik Roberto de Mattei, povstalo z otrávené studny, kterou představuje neomodernistická teologie, jež pronikla do církevních seminářů, škol a médií.

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 16.9.2018 | Kulturní válka | 678 čtenářů

Blba. Divna. Zkažena. Zkur.vena mlada generace...

dredar

Su dobře informovani.Vědi, jake su slevy v nejbližšim hytlermarketu. Bohužel, netuši, co se stalo 15.3.1939 nebo 21.8.1969. Myslite si, že si robim srandu. Zkuste se zeptat deseti nejbližšich přislušniku zkurvene generace. Jestli vam spravně odpovi dva z deseti, bude to zazrak. Asi nezbyva nic jineho, než aby si všechny ty špatne věci z hystoryje prožili znova...

Autor: Ladislav Větvička | Publikováno: 11.9.2018 | Kulturní válka | 4239 čtenářů

S ďábelskou pomstychtivostí pohrobků někdejších „rudých“ kontrastují důstojná slova generála Francisca Franca...

franco2

Nenávist až za hrob! – Málokde nabírá toto okřídlené spojení tak doslovné podoby jako v dnešním Španělsku. Bezmála 80 let od konce občanské války a 43 roky po smrti generála Franciska Franka španělská levice dnes a denně žije plamenným revanšismem.

Autor: Tomáš Břicháček | Publikováno: 2.9.2018 | Kulturní válka | 1312 čtenářů

Skandál jaký tu ještě nebyl: Proč papež František kryje sexuální excesy prelátů? Homomafie v Církvi: Zločinci v sutaně mají pré...

bergoglio2

Snad je ale nyní zjevné, proč média v zemích, kde je sexuální zneužívání mladistvých katolickými kněžími aktuálně zprávou číslo jedna, neumí k pochopení daného stavu ničím zásadním přispět. Jedním dechem obviňují církev z krytí svých sexuálních predátorů i z toho, jak je ve svém přístupu k homosexualitě ještě pořád příliš konzervativní. A nedají s tím pokoj, dokud nebudou katoličtí biskupové kráčet v čele homosexuálních „prajdů“. 

Autor: Michal Semín | Publikováno: 31.8.2018 | Kulturní válka | 1240 čtenářů

Takto probíhá pomalá sebevražda západní civilizace

argonath3

Historický fakt, že soužití Evropy s islámem bylo vždy téměř výlučně válečné, se vytratil z paměti evropských funkcionářů jako komisařky pro zahraničí Mogherini, podle níž „islám je nedílnou součástí naší civilizace a jeho imigraci nelze zastavit“. „Jediný způsob“, jak zvítězit nad pašeráky migrantů, je nechat všechny migranty volně přicházet do „správných členských států“ tak, „aby k nám měli důvěru“, vysvětluje bezpečnostní expert EU Roderick Parkes, kterému za tuto odbornost platíme 20.000 eurměsíčně.

Autor: Benjamin Kuras | Publikováno: 30.8.2018 | Kulturní válka | 2170 čtenářů

Co když jsem tradiční katolík, ale moje rodina ne?

trident_mass

Nerýpejte. Pro lásku ke všemu, co je svaté, n e r ý p e j t e. Nefňukejte, nežadoňte, neproste, nevyjadřujte vztek, nebuďte naštvaní, nebuďte sarkastičtí a schovejte si všechny malé uštěpačné poznámky pro věci, které nejsou tak závažné. Nedělejte nebo neříkejte cokoliv s úmyslem sám sebe ukázat jako jakýmkoliv způsobem „lepšího“ nebo „svatějšího“, protože jste objevili Pravdu ohledně Tradice.

Autor: odjinud | Publikováno: 26.8.2018 | Kulturní válka | 334 čtenářů

Naprostá směšnost, hanebnost a ubohost papeže Františka, který zneužívá svou moc

bergoglio2

Současný papež tak opět daleko překračuje svoje pravomoci: jeho autorita slouží k ochraně a obraně učení, které jsme přijali od Krista a apoštolů, nikoliv k jeho úpravám podle svých osobních názorů. František drasticky porušuje učení o papežské autoritě vyjádřené v konstituci I. vatikánského koncilu Pastor Aeternus: „Nebylť nástupcům Petrovým Duch Svatý slíben, aby snad novou nauku, kterou by jim zjevoval, vyhlašovali, nýbrž aby s jeho přispěním zjevení Apoštoly postoupené jako sklad víry svatě střežili a věrně vykládali.“ Papež František tak dál otevřeně zneužívá svoji autoritu předstíraje, že má autoritu k tomu, co mu nepřísluší.

Autor: odjinud | Publikováno: 18.8.2018 | Kulturní válka | 1577 čtenářů

Právě v době, kdy poslední kolo skandálu kolem homosexuální sítě a obvinění ze sexuálního zneužívání v Církvi dosahuje vrcholu, papež František svrhnul mezi nás jadernou bombu...

bergoglio2

Kardinále Burke, kardinále Sarahu, kardinále Brandmüllere, kardinále Müllere, biskupe Schneidere – vaše jména vytanou na mysli jako první, ale jsou i další. Schovávání, nepřímé narážky na to, co se děje, a odsuzování omylů, aniž by byl zmíněn jejich zdroj, v očích věřících nestačí. Absolutní nedostatek konfrontace na straně našich biskupů, kteří nechtějí vytýkat tuto katastrofu přímo proti němu jako svatý Pavel svatému Petrovi v Gal 2,11, pohoršení způsobené tímto papežem jen zhoršuje.

Autor: odjinud | Publikováno: 16.8.2018 | Kulturní válka | 1774 čtenářů

Většina z nás nepřekypuje nenávistí k vlastní kultuře a obdivem k jejím ničitelům jako Halík. Zneužívání termínu „umění“ na por.nografický paskvil

halik

No, je tento trestný čin, pravda, obrazem světa, v němž žije páter Halík, mylně se domnívající, že v něm žijeme i my všichni. Nežijeme. Většina z nás nepřekypuje nenávistí k vlastní kultuře a obdivem k jejím ničitelům. Většina z nás žije ve světě, kde umění se ještě pokládá za inspiraci k vyšším ideálům – krása, dobro, harmonie, laskavost, přívětivost, dobrá nálada, statečnost, šlechetnost, loajalita, moudrost, posvátnost. Na ty všechny tento paskvil a jemu podobné útočí a tím devastují naši duši.

Autor: Benjamin Kuras | Publikováno: 14.8.2018 | Kulturní válka | 908 čtenářů

O tom je západní svět. Minuty, hodiny a roky pekla. Ten článek se nedá číst, máte-li děti. Trhá to srdce. Mozek se vzpěčuje tomu věřit. Jde však o popis reality...

deti

Norský stát po odhalení jednoho z vysoce postavených pedofilů, rozhodujících o odebrání dětí rodinám a jejich přidělení bůhvíkam říká: Nebudeme revokovat žádná z rozhodnutí o odebrání dětí, na kterých se tento konkrétní vysoce postavený pedofil podílel. Tečka. Trpte dál. Ironií osudu platí, že tato vysoce multikulturní, inkluzivni společnost, odebírá násobně více dětí z rodin imigrantů (rozuměj Untermench) z Východní Evropy, Středního východu i odjinud. Zřejmě tak vypadá "úspěšná integrace" a "rovnost před zákonem".

Autor: Zbyněk Passer | Publikováno: 11.8.2018 | Kulturní válka | 4229 čtenářů

1677 článků (112 stránek)
1 | 2 | 3 | Další    Přejít na stránku 
Podpořte nás
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění