reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Naše vlast: Jsme katolickou, ne protestantskou zemí. Záplava lží a krvavé šrámy. Selhání po Listopadu

maria3

Čechy nejsou protestantskou, nýbrž katolickou zemí, a to i navzdory duchovní krizi, v níž se dnes Česká republika nachází. Postupné mizení katolických náboženských pratradicí v zemi začalo již v období osvícenství a prohloubilo se v čase existence Československé socialistické republiky. Nejhlubší krize českého katolicismu však začala po roce 1989. Před 100 lety slavilo mši svatou 70 % české populace, dnes jen 4 %. 

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 5.6.2020 | Kulturní válka | 663 čtenářů

Emeritní papež Benedikt XVI.: Homosňatky a potraty jsou znamením Antikrista

benedikt2

V tomto kontextu se Benedikt zmiňuje o „Antikristu“. „Před příchodem Krista církev projde závěrečnou zkouškou, která otřese vírou mnoha věřících. Pronásledování, které provází jeho putování po zemi, vyvolá „mysterium iniquiatis“ pod formou náboženského podvodu, který nabídne lidem zdánlivé řešení jejich problémů za cenu odpadu od pravdy. Největší náboženský podvod Antikrista je jeho lžimesianismus, ve kterém člověk oslavuje sebe sama místo Boha, který přišel v těle“.

Autor: odjinud | Publikováno: 11.5.2020 | Kulturní válka | 1625 čtenářů

Papež František obhajoval Jidáše

bergoglio2

„Syn člověka sice jde, jak jest o něm psáno, ale běda tomu člověku, jímž bude Syn člověka zrazen! Tomu člověku by bylo lépe, kdyby se nenarodil!“ To je Boží zatracení Jidáše. Neexistují žádné možné pochyby o jeho věčném zatracení. František však tato slova a posvátnou Tradici odhazuje pryč a s klidným pocitem přichází s vlastními spekulacemi…

Autor: Marian T. Horvat | Publikováno: 8.5.2020 | Kulturní válka | 1429 čtenářů

EXORCISMUS IN SATANAM ET ANGELOS APOSTATICOS JUSSU LEONIS PP. XIII EDITUS

michael_4

Deus, et páter Dómini nóstri Jesu Christi, invocámus nómen sánctum tuum, et cleméntiam tuam súpplices expóscimus: ut per intercessiónem immaculátae semper Vírginis Dei Genitrícis Maríae, beáti Michaélis Archángeli, beáti Jóseph ejúsdem beátae Vírginis Sponsi, beatórum Apostolórum Pétri et Páuli et ómnium Sanctórum, advérsus sátanam, omnésque álios immúndos spíritus, qui ad nocéndum humáno géneri animásque perdéndas pervagántur in múndo, nóbis auxílium praestáre dignéris. Per eúmdem Chrístum Dóminum nóstrum. Amen.

Autor: odjinud | Publikováno: 3.5.2020 | Kulturní válka | 1476 čtenářů

Svatý papež Pius V.

vatikan2

Mnoho dalších důležitějších věcí než tohle se samozřejmě událo během pontifikátu, který skončil 1. května 1572 ničím menším, než vítězstvím u Lepanta, které zachránilo Evropu před Turky. Jméno Pia V. je však obvykle nejvíce spojováno s vydáním Římského katechismu (1566) a Římského misálu (1570), kterými zhmotnil Tridentský koncil. Pius V. si byl vědom svého nedostatku politické zkušenosti a neměl v tomto směru žádné ambice. Jak to píše Pastor: „měl na srdci jen jednu věc – duše“.

Autor: odjinud | Publikováno: 2.5.2020 | Kulturní válka | 921 čtenářů

Hroutí se globalizovaný svět, svět deformovaný projekty Billa Gatese a jeho přátel, a tyto síly přes všechno úsilí tomu nejsou schopny zabránit

NWO

Měla by na prvním místě ukázat, že se hroutí globalizovaný svět, svět deformovaný projekty Billa Gatese a jeho přátel, a tyto síly přes všechno úsilí tomu nejsou schopny zabránit. Konec tohoto světa, syna revoluce byl oznámen ve Fatimě, ale horizont, který máme před sebou, není hodina konečné diktatury antikrista, ale neodvratného triumfu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, který předcházejí tresty oznámené Madonou, pokud se lidstvo neobrátí.

Autor: Roberto de Mattei | Publikováno: 29.4.2020 | Kulturní válka | 1657 čtenářů

Koronavirová krize ukazuje skutečnou míru liberalismu papeže Františka

bergoglio2

Výroky v článku na Vatican News následují po vyjádřeních papeže Františka ve stejném duchu. O odpovědnosti papeže při trestu koronaviru jsem hovořil již 31. března. Zmínil jsem, že papež František prohlásil, že koronavirus není Boží trest, ale spíše odplata přírody za to, že jsme se nestarali o životní prostředí.

Autor: odjinud | Publikováno: 28.4.2020 | Kulturní válka | 1155 čtenářů

Braní jména Božího nadarmo

hostie

Kdo zneuctívá jméno Boží? 1) kdo je vyslovuje lehkomyslně, ve hněvu nebo neuctivě; 2) kdo hříšně přísahá, 3) kdo učiněný slib ruší.“

Autor: odjinud | Publikováno: 26.4.2020 | Kulturní válka | 1264 čtenářů

Donald Trump: "Svetlo Kristovo bude vždy triumfovať, pretože On už smrť premohol"

us.christ

"Svetlo Kristovo bude vždy triumfovať nad "skúškami a utrpením", povedal prezident Trump vo Veľkonočnom posolstve, v ktorom radil Američanom, aby počas tejto celosvetovej pandémie dokázali svoje "pravé zásady kresťanstva".  

Autor: odjinud | Publikováno: 26.4.2020 | Kulturní válka | 1183 čtenářů

Kristovo zmrtvýchvstání a jeho praktické důsledky

jesus2

První závěr: pokud nás potká neštěstí hříchu, který v naší duši usmrtí život milosti, pamatujme, že je možné opět povstat do života milosti a že máme povinnost o něj skrze pokání usilovat. Jako Kristus nezůstal v hrobě, tak ani my nemáme zůstávat ve stavu duchovní smrti způsobené hříchem.

Autor: odjinud | Publikováno: 12.4.2020 | Kulturní válka | 1070 čtenářů

Svěcení neděle v době krize a pronásledování

trident_mass

Normálně jsou obě dvě pod trestem závažného provinění závazná pro všechny pokřtěné, kteří dosáhli věku rozumu, ale okolnosti mohou člověka zprostit povinnosti dodržet církevní přikázání (účast na mši svaté), aniž by však byl zproštěn dodržení přikázání Božího.

Autor: odjinud | Publikováno: 12.4.2020 | Kulturní válka | 821 čtenářů

Sv. Bernard: Výzva k druhé křížové výpravě: Pospěšte tedy odčinit své hříchy vítězstvími nad nevěřícími, a vysvobození svatých míst nechť je odměnou vašeho pokání

rytíř2

Křesťanští válečníci, On, který dal Svůj život za vás, dnes žádá na oplátku ty vaše. Toto jsou boje, jež jsou vás hodny, boje, v nichž je nádherné vítězit a prospěšné umírat. Věhlasní rytíři, šlechetní obránci Kříže, pamatujte na příklady svých otců, kteří dobyli Jeruzalém, a jejichž jména jsou zapsána v nebi; opusťte tedy věci, jež hynou, abyste shromáždili nepomíjející vítězství a vydobyli si Království, které je bez konce.

Autor: odjinud | Publikováno: 5.4.2020 | Kulturní válka | 755 čtenářů

Proč se duchovní tak jednoduše podvolili zákazu veřejných mší?

mse_katolicka

Dnes jsou však kostely zavřené nikoli z důvodu vnějšího útlaku, ale z více či méně svobodného rozhodnutí pastýřů bránit možnému šíření viru při veřejných bohoslužbách. Bylo to opravdu v této míře a podobě nutné? Mohou-li být na jednom pracovišti desítky dělníků, aby udrželi chod velkých průmyslových či energetických firem, jsou-li na ploše obchodu s potravinami desítky nakupujících, proč by se nemohli věřící – při zachování přiměřeného počtu a fyzického odstupu – účastnit mše svaté? Je ostatně mnoho kostelů, kde počet věřících nepřesahuje onu původní míru třiceti osob a tam, kde se věřících schází více, by jistě bylo možné sloužit mši svatou vícekrát.

Autor: Michal Semín | Publikováno: 29.3.2020 | Kulturní válka | 883 čtenářů

Raději ukrutnou smrt podstoupit, než Mši sv. vynechat!

trident_mass

O vznešenosti a výbornosti Mše svaté rádi uvažovali horliví křesťané prvých století; a proto Mši svatou tak vroucně si zamilovali, že raději život tratili, nežli aby Mši svatou zameškali! O tom vypravuje znamenitý dějepisec Baronius z roku 303 tuto podivuhodnou událost.1

Autor: odjinud | Publikováno: 29.3.2020 | Kulturní válka | 1068 čtenářů

Virus totálního blbství: USA se zničí samy. Učit se budete jen o islámu a černoších. Pryč s hnusnou evropskou rasistickou klasikou!

marx

Namísto stávajícího „rasistického“ předmětu bude zaveden principiálně nový kurz zaměřený na otázky pohlaví a rasy, a také na souvislosti mezi západním uměním a ... otázkami změn klimatu. Naprosto vážně! To je oficiální postoj vedení Yaleské univerzity. Studenti se zřejmě nyní budou učit hledat uhlíkovou stopu Leonarda da Vinciho a prověřovat, zda jeho vynálezy vyhovují ekologickým standardům.

Autor: odjinud | Publikováno: 28.3.2020 | Kulturní válka | 1599 čtenářů

1855 článků (124 stránek)
1 | 2 | 3 | Další    Přejít na stránku 
Podpořte nás
Čtěte také

euServer.cz

Uvažoval jste o tomhle někdy, pane Kalousku, Schwarzenbergu, Fialo, Vystrčile, Rakušane, Bartoši, Farský, Bartošku a páni další ze stejně jedovaté líhně? Proč se Nálezy Ústavního soudu o Colloredo–Mansfeldech staly Stalingradem protektorátních restituentů

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaMusíme si zvyknout na to, že budeme často posíláni do karantén nejrůznějšího typu. Budeme-li protestovat, budou to karantény horšího typu

Eurabia.cz

Černý muslimský policista zastřelil v USA nevinou bělošku a nikomu to nevadíTo je již zvrácené sebemrskačství! Běloši poníženě prosí černochy o odpuštění

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Liberálové zneužívají smrti černocha k pokusu o státní převrat vůči demokratický zvolenému prezidentu TumpoviRuska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronavirem

ParlamentniListy.cz

Nebezpečný útok! Halík vypustil text, kterým vyděsil Petra Žantovského. Jde o ČT a také Milion chvilekUrsulo, Ursulo... Tohle vám ve škole neřekli? Václav Klaus trhá projev na cucky
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění