reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Volte Kurase, nebo Vás to přijde Drahoše!

 

Zadavatel B. Kuras/Zhotovitel B.Kuras

140 000 muslimů na veřejné bohoslužbě v britském Birminghamu... Neuvěříte tomu, co se doopravdy děje v ulicích Evropy

Mešita 01

To, že se v Anglii nedávno shromáždilo 140 000 muslimů k veřejné bohoslužbě pořádané mešitou známou svým extremismem a spojením s džihádistickými teroristy, by nemělo zalarmovat jen britské úřady, ale i úřady v ostatních evropských zemích.

Autor: Giulio Meotti | Publikováno: 13.9.2018 | Studie | 2274 čtenářů

Pokud se nic nezmění, tak se nemuslimská populace Francie může stát za 40 let menšinou. Násilných střetů s imigranty přibývá

Arábia

Ekonom Charles Gave nedávno použil statistické údaje, aby dokázal, že pokud se nic nezmění, tak se nemuslimská populace Francie může stát za 40 let v zemi menšinou. Dodal: "Co se stalo se Španělskem nebo s Malou Asií v 10. a 11. století se stane v Evropě 21. století, to je jistota."

Autor: Guy Millière | Publikováno: 12.9.2018 | Studie | 854 čtenářů

Čtěte šílené příběhy. Zatímco nesčetní muslimští migranti jsou nekriticky přijímáni a je jim udělováno postavení uprchlíka, evropské orgány i nadále odmítají ty, kteří nejvíce potřebují ochranu...

Ježíš

Zatímco nesčetní muslimští migranti jsou nekriticky přijímáni a je jim udělováno postavení uprchlíka, evropské orgány i nadále odmítají ty, kteří nejvíce potřebují ochranu před vyhoštěním. V jednom případě křesťanská skupina právníků podala k Evropskému soudu pro lidská práva odborný posudek na podporu muslima z Afghánistánu, který konvertoval na křesťanství, a při tom zde bylo riziko, že bude ze Švýcarska vyhoštěn. Skupina známá jako ADF International uvedla, že pokud by byl tento člověk nucen se vrátit zpět do Afghánistánu, bude jako odpadlík od islámu čelit obrovskému pronásledování, případně i smrti.

Autor: odjinud | Publikováno: 11.9.2018 | Studie | 2361 čtenářů

Vzdělanost žen: Světová banka žongluje s čísly. Rovné příležitosti či ekonomický přínos? Nikoli, jde o snížení porodnosti

EU befehl

Každému je patrně povědomá situace, kdy zdánlivě inteligentní a respektovaná osoba náhle vyplodí takovou hloupost, až je to trapné, ovšem nikoliv pro ni samotnou, ale pro posluchače. Světová banka je jistě „inteligentní a respektovaná osoba“, pravda někdy spíše zchytralá ve svůj prospěch, ale kdo by ji za to obviňoval. Nicméně genderovými tématy by se snad raději zabývat neměla.

Autor: odjinud | Publikováno: 26.8.2018 | Studie | 696 čtenářů

Islám podporuje ženskou obřízku

Muslimka

Abú al-Malih ibn Usámův otec popisuje, jak prorok prohlásil: "Obřízka je zákonem pro muže a zachováním cti pro ženy." [Ahmad Ibn Hanbal 5:75; Abú Dáwúd, Adab 167] Zde vidíme, že žena je nástrojem, který slouží mužům a uspokojuje jejich potřeby. Všimněte si, že posouzení toho, co je závažný zákrok, je relativní: Umm Atíjja al-Ansáríja vyprávěl: Žena prováděla obřízku v Medíně. Prorok (mír s ním) jí řekl: "Neobřezávej příliš, protože tak je to lepší pro ženu a příjemnější pro manžela". [Suna Abú Dáwúd 41: 5251]

Autor: odjinud | Publikováno: 25.8.2018 | Studie | 1225 čtenářů

Fakta ze šokující studie, ze které se sluníčkáři zblázní: Černoši mají nejnižší inteligenci, nejvyšší agresivitu a je mezi nimi nejvíce vražd!

afrocernoch

Společensky nejdůležitějším faktorem, který spadá do oblasti temperamentu, je impulsivnost a agresivita. Sklon řešit věci zbrkle a násilím. I zde jsou statistiky nemilosrdné. Řádově vyšší agresivitu afričanů a osob afrického původu prokázala řada studií. I ve Spojených státech, kde žije už kolikátá generace lidí afrického původu v civilizované, podnětné a vstřícné společnosti, je zločinnost černochů nepřehlédnutelně vyšší, než u jiných etnik. Tak třeba podle statistik tvoří afroameričané sice jen 13 % populace USA, ale 50 % obyvatelů věznic. Mezi mladými černými muži ve věku 20-24 let pak připadá 100 vražd na 100 tisíc obyvatel. Pro srovnání - v ČR je to jedna.

Autor: Lubomír Vylíčil | Publikováno: 18.8.2018 | Studie | 44415 čtenářů

Párty pro ilegální migranty v Itálii skončila. Takhle to tam s nimi řeší...

Vlajka - Itálie

Nový italský ministr vnitra Matteo Salvini slíbil omezit peníze pro migranty, a deportovat ty migranty, kteří jsou v zemi ilegálně. "Otevřené dveře v Itálii pro oprávněné žadatele a jednosměrná jízdenka ven pro ty, kteří sem přišli dělat problémy a myslí si, že my je budeme ještě vydržovat", řekl Salvini v Lombardii, v oblasti, kde žije čtvrtina všech cizinců v Itálii, "Jednou z nejvyšších priorit se stane deportace."

Autor: Soeren Kern | Publikováno: 17.8.2018 | Studie | 5390 čtenářů

Takhle to prý vypadá s budoucností Merkelové v Německu. Čtěte velmi zajímavé souvislosti...

Německo

Nedávná azylová dohoda mezi Merkelovou a předsedou CSU a spolkovým ministrem vnitra Seehoferem, zakončená vzájemným „srdečným“ objetím, za které by se nemuseli stydět ani Husák s Brežněvem, na poslední chvíli odvrátila německou vládní krizi. Je tu však ještě jedna krize, kterou tato dohoda pouze zamaskovala, resp. oddálila, a to krize uvnitř CSU, která s vysokou pravděpodobností propukne naplno po podzimních zemských volbách v Bavorsku.

Autor: Aleš Valenta | Publikováno: 8.8.2018 | Studie | 4228 čtenářů

Profesor Keller přináší šokující fakta o nespravedlnosti současného ekonomického a společenského systému. Jde o jeden z jeho nejzásadnějších a nejlepších textů

NWO

Samotný Piketty odhaduje pro Francii, kde míra zdanění národního důchodu činila v roce 2010 celkem 47 %, že polovina obyvatel s nejnižšími příjmy odevzdává na daních 40 až 45 % svých příjmů (jedná se především o daně nepřímé, zejména DPH), střední vrstvy odevzdávají na daně 45 až 50 % svých příjmů, ale desetina nejbohatších odevzdává pouze necelých 35 % svých příjmů.

Autor: Jan Keller | Publikováno: 7.8.2018 | Studie | 9064 čtenářů

Kulturní zaostalost Arabů se pohlubuje

Mohamed - karikatura

Kulturní změny v islámských zemích - jak dokládá nedostatek knih a překladů - mohou mít bohužel vážné důsledky pro radikalizaci nových generací. Neexistují žádné záruky, že zvídavost, pochybování o sobě samém a svoboda projevu vytvoří liberálnější společnost. Ale uzavírání se a cenzura, na Středním východě, v Evropě nebo kdekoli jinde ji s největší jistotou taky nevytvoří.

Autor: Giulio Meotti | Publikováno: 5.8.2018 | Studie | 1096 čtenářů

Jakým způsobem se papež může stát schizmatikem. Papež se může nelegitimně oddělit od jednoty Církve a od poslušnosti vůči hlavě Církve, a tudíž upadnout do schizmatu

vatikan2

Dřívější teologové (Torquemada, Cajetan, Banez), kteří si ve shodě s Graciánovým „výnosem“ (část I, dist. XV, c. VI) mysleli, že by papež, ačkoliv neomylný jako Učitel Církve, mohl nicméně osobně hřešit proti víře a upadnout do hereze (viz L´Eglise du Verbe Incarne, t. I, str. 596), tím spíše připouštěli, že by papež mohl hřešit proti lásce i do té míry, že by to narušilo jednotu církevního společenství a tím pád do schizmatu

Autor: odjinud | Publikováno: 4.8.2018 | Studie | 421 čtenářů

Muslimské děti vyhrožovaly svým spolužákům, že jim podříznou hrdla. Takto pokračuje neúprosná islamizace Švédska.

Vlajka - Švédsko

Podle nové studie o salafismu ve Švédsku vypracované Švédskou univerzitou obrany švédská policie podala zprávu o tom, že muslimské děti vyhrožovaly svým spolužákům, že jim podříznou hrdla a ukazovaly jim přitom na mobilních telefonech záběry takových exekucí.

Autor: odjinud | Publikováno: 2.8.2018 | Studie | 2227 čtenářů

V Británii bylo uneseno minimálně 1500 dívek, které byly využívány jako sexuální otrokyně pákistánských gangů a vypalovali jim cejchy „otrokyniň“ žhavým železem či na sex s 12letou dívkou stála fronta

Mohamed - karikatura

Jak možná víte, ve Velké Británii bylo uneseno minimálně 1500 dívek. Ty dívky byly využívány jako sexuální otrokyně pákistánských gangů a docházelo i k takovým děsivým případům jako vypalování cejchů „otrokyním“ žhavým železem nebo kdy na sex s 12letou dívkou stála fronta. To vše probíhalo s tichou podporu policie a sociálních úřadů. Když se vše provalilo, nikdo nebyl pohnán k odpovědnosti a sociální úřad ve městě Rotherham, kde bylo epicentrum všeho, byl dokonce vyhlášen nejlepším britským sociálním úřadem. Vyhlášení proběhlo v době, kdy už byla kauza odkryta.

Autor: Petr Hampl | Publikováno: 31.7.2018 | Studie | 3446 čtenářů

Ve Francii islamismus již ovládá přímo státní orgány. Zde máte šílené příklady toho, co se děje

Arábia

Ve všech otázkách týkajících se přistěhovalectví a islámu se francouzská nejvyšší státní rada stala islámsko-levicovým orgánem, který se zasazuje o podporu muslimské imigrace a rozšiřování islámu a islamismu ve Francii.

Autor: odjinud | Publikováno: 21.7.2018 | Studie | 3944 čtenářů

S počtem muslimských migrantů v Evropě roste i zde sexuální zneužívání a mučení "nevěřících" žen, degradovaných v muslimských zemích třetího světa na podlidi a stejné označení dostávají i na Západě

zmlacena_zena

V Rakousku znásilnil Afghánec 72letou babičku. V důsledku toho ztratila vůli žít (a zemřela). V Belgii byla mladá dívka zdrogována a znásilněna migrantem poté, co se ho zeptala na cestu na nádraží. V Marseille byly migrantem ubodány k smrtidvě nezletilé dívky. V Německu: 19letá studentka byla znásilněna a zavražděna afghánským migrantem. V Německu: 17letá dívka byla po rozchodu s migrantem ubodána k smrti. V Rimini byla čtyřmi migranty skupinově znásilněna Polka. V Nizozemském Kampenu byla žadatelem o azyl znásilněna a téměř utopenamladá dívka. V Nizozemsku: Žena byla skupinově znásilněna partou Afričanů.

Autor: odjinud | Publikováno: 20.7.2018 | Studie | 2881 čtenářů

739 článků (50 stránek)
1 | 2 | 3 | Další    Přejít na stránku 
Podpořte nás
Čtěte také

euServer.cz

Vývoj volebních preferencí. Pozor na manipulace!Předpokladem pro překonání nového typu ekologické krize je změna myšlení. Do staveb budoucích přehrad a záchrany lesů by nadále neměli mluvit aktivisté, jejichž ideálem je divočina bez lidí

ePortal.cz

Madelaine Albrightová se připojila ke kampani MeToo. Nebudete věřit tomu, kdo ji osahávalMarek Hilšer odchází od své manželky a čerstvě narozené dcery. Bude žít s Michaelou Šojdrovou, se kterou si chtějí otevřít sirotčinec pro syrské děti

Eurabia.cz

Kandidát KDU-ČSL na senátora Daniel Herman podporoval organizaci islámských teroristů Multikulturní Anglie: Odpůrci islámu jsou pronásledování víc jak českoslovenští chartisté

FreeGlobe.cz

Nekvákla ani slovo švédsky, neví, co chce dělat, ale je barevná. A tak se díky rasové segregaci dostala do parlamentu (+ foto)Jako v Sovětském svazu! Le Penová musí z rozhodnutí soudu na psychiatrické vyšetření, protože zveřejnila pravdu o zvěrstvech islamistů

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životPodívejte se na děsivé video, jak funguje dnešní svět. Není vhodné pro děti, těhotné ženy a lidi s nestabilní psychikou...

eOdborar.cz

V EU bohatí bohatnou a chudí chudnou. Zaměstnanci platí na daních čtyřikrát víc než firmy. Korporacím stouply zisky 12krát, mzdy lidem dvakrát.Primátor Mladé Boleslavi Nwelati: Chování zahraničních dělníků žijících v okolí Mladé Boleslavi je katastrofální ...

ParlamentniListy.cz

Halík hrozí Dukovi kvůli postoji k „sirotkům“ Posledním soudem. Hlavně politicky, soudruzi, posmívá se muŠaráda paní Šojdrové, chce se jen zviditelnit. Mediální expert Mikeš rozebírá dojemnou kauzu „sirotků“
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění